Počet Európanov s vysokoškolským diplomom sa zvyšuje

— Lenka Uherová

Štatistický úrad EÚ Eurostat už od roku 2002 mapuje, ako sú na tom obyvatelia Európy so vzdelávaním. Minulý týždeň zverejnil správu, podľa ktorej sa počet vysokoškolsky vzdelaných Európanov konštantne zvyšuje, kým podiel mladých ľudí, ktorí nedokončia štúdium, klesá.

Počet Európanov s vysokoškolským diplomom sa zvyšuje

Ilustračná fotografia, zdroj: pixabay.com/ unsplash

Eurostat sleduje vývoj vzdelanosti európskeho obyvateľstva v rámci stratégie Európa 2020, ktorá má počas nasledujúceho desaťročia zabezpečiť hospodársky rast EÚ. V rámci vzdelávania má dosiahnuť, aby minimálne 40 percent obyvateľstva vo veku 30 až 34 rokov malo do roku 2020 ukončené vysokoškolské vzdelanie. Jej cieľom je zároveň to, aby predčasné ukončenie školskej dochádzky kleslo pod 10 percent.

Podľa najnovších údajov sa tento cieľ skoro podarilo naplniť už minulý rok, kedy percento tridsiatnikov s vysokoškolským titulom atakovalo štyridsaťpercentnú hranicu. Pre porovnanie, v roku 2002 to bola len takmer štvrtina tridsaťročných Európanov.

Čoraz menej mladých ľudí tiež opúšťa školskú pôdu predčasne. V roku 2002 predčasne ukončilo svoje vzdelávanie 17 percent mladých ľudí vo veku 18 až 24 rokov. V minulom roku to už bolo iba 11 percent.

Usilovná Litva

Zo získaných údajov vyplynulo, že najvyšší počet absolventov štúdia v rozmedzí 30 až 34 rokov je v Litve (57,6%). Tesne za Litvou zaostal Cyprus (54,6%), nasledovaný Írskom a Luxemburskom (52,3%). Najmenej tridsaťročných vysokoškolsky vzdelaných ľudí majú Taliansko (25,3%), Rumunsko (25,6%), Malta (27,8%) a Slovensko (28,4%).

graf eurostat vzdel

Zo štatistík tiež vyplynulo, že poctivejšími študentkami sú ženy. Zatiaľ čo v roku 2002 bola vysokoškolsky vzdelaná iba štvrtina Európaniek od 30 do 34 rokov, v roku 2015 to už bola takmer polovica (43,4%). Muži pokročili z 22,6 percenta na 34 percent.

Ženy sú pritom svedomitejšie aj pri rozhodovaní zanechať štúdium. V minulom roku prestalo študovať 9,5 percenta dievčat vo veku od 18 do 24 rokov. Mladých mužov, ktorí školy opustili, bolo až 12,4 percenta.

Slovensko sa nezlepšilo

Krajinou, kde mladí ľudia najmenej odchádzajú zo škôl ešte pred ukončením štúdia je Chorvátsko. Pravý opak vládne v Španielsku. Aj z týchto štatistík je však zrejmé, že v takmer všetkých členských krajinách predčasne zanechávajú štúdium skôr muži, než ženy.

Pri porovnaní údajov za posledných desať rokov tiež vyplýva, že počet študentov, ktorí nedokončia vysokoškolské štúdium, klesá vo všetkých členských krajinách. Výnimku tvoria Česká republika, Rumunsko a Slovensko. V týchto krajinách, vrátane tej našej, sa toto číslo bohužiaľ zvýšilo.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia