Ak chceme demenciu liečiť, musíme ju najskôr pochopiť

— Frédérique Hazéová

Demenciu si mnohí mýlime so seniorskou roztržitosťou, či postupným strácaním pamäte. Tento pojem však zastrešuje omnoho viac a život s demenciou sme si doteraz len ťažko vedeli predstaviť.

Ak chceme demenciu liečiť, musíme ju najskôr pochopiť

Ilustračná fotografia, zdroj: youtube.com/AlzheimersResearch UK

Demencia nie je konkrétna choroba, ale syndróm, ktorý zastrešuje široký rad ochorení a symptómov. Tie väčšinou súvisia s tak vážnym strácaním pamäte a iných mentálnych schopností, že to narúša bežný život chorého. Je to pojem, ktorý obsahuje hneď niekoľko konkrétnych ochorení, vrátane Alzheimerovej, či Parkinsonovej choroby, pričom jeden pacient môže súčasne trpieť viacerými typmi demencie.

V spoločnosti prevláda predstava mierne zmätených a večne zabúdajúcich starkých, no demencia je omnoho vážnejšia a chorým často komplikuje život natoľko, že potrebujú neustálu asistenciu.

Nie je to len zabúdanie

Príznakov demencie je mnoho, no pre lepšiu predstavu ich možno rozdeliť do troch hlavných oblastí. Prvou je narušenie poznávacích funkcií, kam patria schopnosť myslieť, pamätať si, reagovať na okolitý svet a úspešne v ňom existovať.

Druhým okruhom príznakov sú problémy so správaním a s emóciami. Ochorenie spôsobuje hotový kolotoč pocitov, od tých povznesených, cez strach a úzkosť, nepokoj či hnev, až po agresivitu a depresie. Pacienti môžu trpieť aj halucináciami, zmenou osobnosti, alebo poruchami spánku a stravovania.

Tretím okruhom sú ťažkosti s bežnými úkonmi. Vyššie spomenuté príznaky začnú chorému zasahovať do života natoľko, že postupne stráca svoju samostatnosť a potrebuje pomoc druhých. Pre človeka trpiaceho demenciou môže byť totiž aj uvarenie čaju, či malý nákup mimoriadne zložitou činnosťou.

Podľa portálu americkej Alzheimerovej asociácie sú pri demencii významne poškodené minimálne dve z nasledujúcich mentálnych funkcií: pamäť, komunikácia a jazyk, schopnosť sústrediť sa a „dávať pozor“, zrakové vnímanie a argumentácia a úsudok.

Čím skôr, tým lepšie

Mnohé demenčné ochorenia majú progresívnu tendenciu, čo znamená, že začínajú pomerne nenápadne, no časom sa neustále zhoršujú. Veľmi dôležitá je preto včasná diagnostika. Pokiaľ je ochorenie liečiteľné, môže skoré začatie liečby zvýšiť šancu na úspech. Pokiaľ sa choroba vyliečiť nedá, dáva odhalenie v ranom štádiu aspoň možnosť chorobu čo najviac spomaliť.

Demencia je vo všeobecnosti spôsobená poškodením mozgových buniek, ktoré im bráni vzájomne komunikovať. Poškodené pritom môžu byť bunky v rôznych mozgových centrách, čo spôsobuje aj rozdielne dôsledky a prejavy. Práve s tým súvisia rôzne typy demencie.

Pri Alzheimerovej chorobe sú napríklad ako prvé často poškodzované bunky v tých častiach mozgu, ktoré sú zodpovedné za pamäť, myslenie a rozumové schopnosti.

Aby sme pochopili druhých

Napriek tomu, že si tieto informácie zrejme z väčšej časti uvedomujeme, len ťažko si vieme predstaviť, nakoľko tieto ochorenia vplývajú na každodenný život. Nejde len o stratu dlhodobej pamäte či problém so sústredenosťou.

Medzi symptómy demencie patrí aj narušené priestorové vnímanie, či zhoršená koordinácia. Prejavy demencie sú rôznorodé a každý pacient ich prežíva ináč. No sýty hladnému neverí a pre zdravého človeka môže byť len ťažko pochopiteľné, nakoľko chorý nedokáže symptómy ovládať a ako vníma svoje okolie.

Britské výskumné centrum Alzheimer’s Research UK sa túto nedôveru rozhodlo zmeniť. Prednedávnom vytvorilo mobilnú androidovú aplikáciu Prechádzka demenciou (A Walk Through Dementia), vďaka ktorej môžete ľudí s demenciou lepšie pochopiť.

Realita demencie

Aplikácia vás postupne prevedie troma základnými oblasťami bežného života a ukáže vám ako sa človek s týmto ochorením cíti v obchode, vonku a doma. Využiť pritom môžete Google Cardboard, špeciálne kartónové „okuliare“, vďaka ktorým sa ocitnete vo virtuálnej realite človeka s demenciou.

Problém zorientovať sa v supermarkete, zreteľne komunikovať, či zapamätať si poradie jednoduchých úkonov, neschopnosť odhadnúť výšku a vzdialenosť schodov, alebo nespoznávanie známych. Aplikácia bola vytvorená na základe reálnych skúseností ľudí trpiacich demenciou a ukáže vám, čo napríklad môžu prežívať pri „obyčajnom“ varení čaju.

„Momentálne o demencii nehovoríme, nerozumieme jej tak, ako napríklad rakovine,“ hovorí Tim Parry z centra Alzheimer’s Research UK. „Myslím, že práve preto je tento projekt tak dôležitý.“

Ak chceme totiž ochorenie liečiť, musíme ho najskôr pochopiť.


Zdroj: youtube.com/AlzheimersResearch UK

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia