Slovenské univerzity majú dvadsať nových profesorov

— Lenka Uherová

Slovenské univerzity získali dvadsať nových profesorov. Vymenovacie dekréty im včera v Prezidentskom paláci odovzdal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Dekréty udeľoval prezident tento rok už druhýkrát, v máji si ich prevzalo 42 vysokoškolských pedagógov.

Slovenské univerzity majú dvadsať nových profesorov

Noví profesori si včera u prezidenta SR prevzali vymenovací dekrét, archív: Kancelária prezidenta SR

Nových profesorov budú mať napríklad chemické inžinierstvo, masmediálne štúdiá, sociálna práca, či ochrana osôb a majetku.

Medzi profesormi aj vedkyňa roka

Titul profesor môže od včera používať napríklad Branislav Kollár v odbore neurológia, Hana Pravdová v odbore masmediálnych štúdií, či Roman Rak v odbore ochrany osôb a majetku. Medzi dvadsať nových profesorov sa v obore podzemné stavby zaradila aj tohtoročná držiteľka ocenenia vedkyňa roka Monika Rychtáriková.

Prezident vo svojom príhovore poukázal na dôležitosť kvalitného vzdelávania. Práve to podľa neho výrazne ovplyvňuje akou krajinou Slovensko je a kam smeruje. Vychovávať vzdelaných ľudí, pre ktorých nebude najjednoduchšie riešenie vždy prvou voľbou, pritom podľa neho musíme už dnes.

Kiska tiež novovymenovaných profesorov povzbudil, aby prispeli k napĺňaniu cieľov, ktoré si vysoké školy a inštitúcie z oblasti vedy a výskumu stanovili do budúcich rokov.

Aké sú kritériá?

Vedecko-pedagogický titul profesora je najvyšším titulom, aký možno na Slovensku získať. Požiadať oň môže kandidát s titulom docent, pričom musí absolvovať pedagogickú prax, ktorej trvanie sa na jednotlivých univerzitách mierne odlišuje.

Na Univerzite Komenského sú to napríklad minimálne štyri roky od udelenia docentúry, zatiaľ čo na Slovenskej technickej univerzite je to o rok menej.

Kandidát však musí pred žiadosťou o titul profesora splniť aj ďalšie kritériá, medzi ktoré patrí aj publikovanie určitého množstva vedeckých prác, monografií, či učebníc, pubikovanie v periodikách a zborníkoch, kde časť z nich musí byť uverejnená v zahraničí Budúci profesori musia tiež vychovávať doktorandov a splniť istý počet citácií a posudkov.

Ak tieto podmienky splní, kandidát na profesora absolvuje inauguračnú prednášku pred vedeckou komisiu, ktorej členom musí byť minimálne jeden zahraničný odborník. Ak rada titul schváli, následne ho udelí aj prezident.

V stredu 9. novembra prezident Andrej Kiska vymenoval nasledujúcich profesorov:

1. doc. Ing. Ján Derco, DrSc. v odbore: chemické inžinierstvo
2. doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. v odbore: občianske právo
3. doc. Mgr. Katarína Fichnová, PhD.v odbore: masmediálne štúdiá
4. doc. PhDr. Ivan Gerát, PhD. v odbore: dejiny a teória umenia
5. doc. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc. v odbore: fyzika
6. doc. Mgr. Peter Halama, PhD. v odbore: všeobecná a experimentálna psychológia
7. doc. Ing. Eva Hanuláková, PhD. v odbore: obchod a marketing
8. doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD. odbore: sociálna práca
9. doc. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc. v odbore: verejné zdravotníctvo
10. doc. MUDr. Branislav Kollár, PhD. v odbore: neurológia
11. doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH v odbore: verejné zdravotníctvo
12. doc. MUDr. Vladimír Oleár, CSc. v odbore: verejné zdravotníctvo
13. doc. MUDr. Martin Péč, PhD. v odbore: biológia
14. doc. MUDr. Jana Plevková, PhD. v odbore: normálna a patologická fyziológia
15. doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD. v odbore: masmediálne štúdiá
16. doc. Ing. Roman Rak, PhD. v odbore: ochrana osôb a majetku
17. doc. Ing. Monika Rychtáriková, PhD. v odbore: pozemné stavby
18. doc. MUDr. Milan Tuček, CSc. v odbore: verejné zdravotníctvo
19. doc. Ing. Tibor Uhrín, ArtD. v odbore: dizajn
20. dr. hab. Paweł Żukowski, prof. PL v odbore: elektrotechnológie a materiály

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia