Ocenenie najvyššou hodnosťou pomáha vedcom zmierniť pochybnosti

— Lenka Uherová

V Aule Univerzity Komenského v Bratislave sa dnes konala spoločná promócia nových doktorov vied. Spoločné odovzdávanie diplomov najvyššej vedeckej hodnosti kandidátom z rôznych inštitúcií sa uskutočnilo len druhýkrát. Vedci si titul prevzali od zástupcov týchto inštitúcií za prítomnosti prezidenta a ministra školstva, vedy, výskumu a športu.

Ocenenie najvyššou hodnosťou pomáha vedcom zmierniť pochybnosti

Katarína Mikušová, biochemička z UK pri preberaní diplomu doktor vied, archív: Univerzita Komenského

Najvýznamnejšie vedecké tituly na Slovensku si dnes prevzali sedemnásti doktori vied, o ktorých rozhodli vedecké rady Univerzity Komenského v Bratislave(UK), Slovenskej technickej univerzity (STU) a Slovenskej akadémie vied (SAV). Vedecká rada SAV rozhodla o udelení štrnástich titulov, rada STU o vyznamenaní dvoch kandidátov, a UK vyznamenala jedného.

Na pomyselnom Olympe

Vedecký titul doktor udeľuje vedecká rada kandidátom, ktorí preukážu svoju vysokú odbornosť vytvorením originálnej vedeckej práce a prispejú tak k rozvoju ďalšieho výskumu.

Podľa rektora UK Karola Mičietu patrí vedecká práca k pilierom univerzity. „Som preto veľmi rád, že aj promočná slávnosť tých, ktorí svojou excelentnosťou, zanietenosťou a úsilím dosiahli pomyselný vedecký Olymp, sa už po druhýkrát koná v priestoroch našej historickej auly,“ uviedol K. Mičieta počas promócie.

Počas príhovoru tiež zdôraznil, že excelentnosť vo výskume nie je na Slovensku dostatočne rozpoznávaná a je podporovaná len symbolicky. Základným problémom slovenského univerzitného vzdelávania je pritom podľa neho nedostatočné financovanie.

„Nemali by to byť práve najlepší odborníci, ktorí by sa mali podieľať na projektovaní budúcnosti nášho vysokého školstva a vedy? Ak si toto na Slovensku neuvedomíme a nebudeme podľa toho konať, našej krajine nepomôžeme,“ doplnil ho vo svojom príhovore počas slávnostého odovzdávania diplomov predseda Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti Peter Moczo.

Ocenenie ich práce zmierňuje obavy

Za novovymenovaných doktorov vied predniesla príhovor biochemička Katarína Mikušová z UK: „Čo pre nás tento titul znamená? V prvom rade je to uznanie kvality našej vedeckej činnosti. Na tom si každý z nás skutočne zakladá.“ Toto uznanie je podľa nej dôležité práve preto, že im ako vedcom pomáha zmierniť pochybnosti a obavy, s ktorými sa pri výskume neraz stretávajú. Práve ich výskum totiž často vyvracia predchádzajúce vedecké výsledky, ktoré považovali za isté fakty.

Medzi nových doktorov vied sa zaradil napríklad Domenico Pangallo z Ústavu molekulárnej biológie SAV, ktorý sa venuje vývoju nástrojov na monitorovane mikroflóry na povrchu historických predmetov, či jej vplyvu na tradičné slovenské potraviny.

Titul si prevzali aj Jozef Ukropec z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV, ktorý okrem iného skúma ako zlepšiť možnosti prevencie a liečby obezity, či Boris Klempa z Virologického ústavu SAV, ktorý patrí medzi najvýznamnejších slovenských vedcov skúmajúcich zootonické vírusy, pri ktorých sa človek nakazí od zvieraťa.

K vedcom s najvyššou vedeckou hodnosťou pribusli aj odborníci z oblasti chémie, archeológie, histórie, experimentálnej fyziky, či neuroimunológie.

Celý zoznam nových doktorov vied nájdete na tomto odkaze.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia