Tradície ľudovej kultúry sa dostanú na web

Etnológovia sa rozhodli zdigitalizovať bohatstvo tradícii ľudovej kultúry strednej Európy. Vznikne tak rozsiahla databáza fotografických, kreslených či audiovizuálnych materiálov prístupná širšej verejnosti.

Tradície ľudovej kultúry sa dostanú na web

Ilustračná fotografia, zdroj: commons.wikimedia.com, Palica

Už od 13. storočia vznikali v susednom Česku prvé rybníky. V nasledujúcich storočiach sa ryby stali dôležitou súčasťou jedálneho lístka. Po tridsaťročnej vojne tento spôsob obživy načas upadol, aby začal zase rozkvitať od polovice 19. storočia vďaka novým metódam chovu rýb.

Stredoveké domácnosti ovládali základy starostlivosti o zdravie, ale so závažnejšími zdravotnými problémami chodili na liečiteľmi. Liečiteľská tradícia sa väčšinou dedila v rámci rodiny. Pomocou bylín pritom liečili už starí Slovania. Po roku 1948 bolo liečiteľstvo zakázané a renesanciu opäť zažíva po páde komunizmu.   

Pekárstvo sa ako špecializované remeslo vyskytovalo len v mestách, zatiaľ čo na dedinách si ľudia piekli doma pre vlastnú spotrebu.

Pekárstvo taktiež existovalo už u starých Slovanov. Chlieb bol jednou zo základných zložiek stravy, ale taktiež mal silnú symbolickú hodnotu a bol spájaný s poverami. Používal sa aj pri ľudovom liečiteľstve, alebo v náboženských rituáloch.

Toto je niekoľko výstupov stredoeurópskeho projektu ETNOFOLK, ktorý chce širšej verejnosti prezentovať dedičstvo ľudovej kultúry strednej Európy.

Hlavným výstupom projektu bude internetový portál v šiestich jazykových mutáciách.

Nielen kultúrna identita

Dlhé roky zhromažďovali vedci na svojich pracoviskách rozsiahle fotografické, kreslené a audiovizuálne materiály, či písali odborné publikácie o tradíciách ľudovej kultúry.

„Bohatstvo tradícií ľudovej kultúry v oblasti strednej Európy nepredstavuje iba jeden zo základných zdrojov kultúrnej identity obyvateľov žijúcich v tomto regióne, ale zároveň vytvára aj významný potenciál pre jeho trvalý sociálny a kultúrny vývin,“ píše sa v anotácii projektu na webe Ústavu etnológie SAV, ktorý je jedným z dvoch slovenských zástupcov v projekte.

Tým druhým je Centrum vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zahraničnými partnermi sú etnologické pracoviská českej, maďarskej a slovinskej akadémie vied.

„Cieľom internetového portálu ETNOFOLK je sprístupnenie dokumentačných fondov etnologických pracovísk partnerských krajín záujemcom z radov širokej verejnosti,“ objasňuje zámery doktor Dušan Ratica z Ústavu etnológie SAV.

Rozdiely nie sú veľké

Spojenie práve týchto krajín je logické aj z toho dôvodu, že tradície ľudovej kultúry sú v jednotlivých štátoch podobné.

„Z hľadiska tradícií ľudovej kultúry najviac styčných bodov, alebo najviac podobností máme samozrejme s českou ľudovou kultúrou, no v princípe rozdiely v ľudovej kultúre na projekte participujúcich krajín nie sú zďaleka také výrazné ako v profesionálnych prejavoch kultúry, umenia a pod.,“ hovorí Ratica.  

„Každodenná kultúra bola konfrontovaná s rovnakými alebo podobnými potrebami a možnosťami jej nositeľov, z čoho vyplynuli aj podobné formy najmä z hľadiska funkcií jednotlivých javov, i keď sa ich konkrétne formy a akcenty môžu odlišovať,“ dodáva.

Práca na salaši

Nový internetový portál ukáže návštevníkom ukážky ľudovej architektúry, odevu, hudby, zvykov, viery a podobne vo forme obrázkov, audiozáznamu a videa. Taktiež obsiahne informácie o rybárstve, liečiteľstve, truhlárstve, pivovarníctve, pekárstve a iných hospodárskych odvetviach.

V slovenskej časti databázy napríklad zistíme ako vyzerali rozličné obytné domy, továrne, kostoly, rôzne časti odevu, praslice, plastiky, náhrobky, pracovné náradie, práca na salaši, či preprava dreva, atď.

„Ústav etnológie  SAV pripravuje softvérové spracovanie metadát k digitalizovanému archívnemu fondu fotografií, diapozitívov a kresieb, získaných počas existencie inštitúcie od 40. rokov 20. storočia. Vznikne tak prehľadný digitálny archívny systém, zahrňujúci údaje o približne 125 000 archívnych jednotkách, ktorý bude vo finálnej fáze projektu inkorporovaný do portálu ETNOFOLK,“ píše sa ďalej na webe Ústavu.

Podpora turistického ruchu

Súčasťou výstupov majú byť aj dve knižné publikácie o ľudovej strave a vývoji religiozity v rámci strednej Európy z dielne Etnologického ústavu AV ČR.

Vedci zároveň upozorňujú, že množstvo etnografických údajov bude pritom vychádzať zo súčasných teórií sociokultúrnej a vizuálnej antropológie.

Aktivitu financuje Európsky fond pre regionálny rozvoj prostredníctvom operačného programu Stredná Európa. Webová stránka má byť dokončená o rok.

Projekt má aj ďalší rozmer a tým je prepojenie vedy a podnikania. Tí podnikatelia, ktorí podnikajú v turistickom ruchu na území strednej Európy, budú môcť na stránke propagovať svoje služby. Poslúžiť môže aj decíznej sfére pri plánovaní rozvoja na lokálnej, prípadnej regionálnej úrovni.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia