Nominácie na Vedca roka 2015 sa môžu začať

— Frédérique Hazéová

Každý rok sa dozvedáme mená najlepších vedcov uplynulého roka a nebude tomu inak ani v roku 2016. Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlásili už 19. ročník súťaže Vedec roka SR.

Nominácie na Vedca roka 2015 sa môžu začať

Ilustračný obrázok: Designed by Freepik

Súťaž Vedec roka SR už od roku 1997 oceňuje tých najlepších slovenských vedcov a technológov z prírodovedných aj technických oblastí vedy a výskumu. Ocenenia k nim putujú za prínosy a výsledky ich vedeckého bádania, úspešné práce, ako aj za zavádzanie nových technológií.

Cieľom podujatia je nielen oceniť najlepšie výsledky nášho výskumu, ale tiež dostať slovenskú vedu a jej osobnosti do povedomia verejnosti. Súťaž navyše podporuje aj mladých vedcov a technológov, ktorí sú pre neustále napredovanie slovenskej vedy a výskumu nesporne dôležití.

Ocenenia za rok 2015 budú preto udelené v piatich kategóriách:
Vedec roka SR: vedec, ktorého výsledok výskumu možno označiť za „Vedecký počin roka";
Vedkyňa roka SR: vedkyňa, ktorej výsledok výskumu možno označiť za „Vedecký počin roka";
Osobnosť roka v oblasti technológií: výskumník ─ realizátor významného „Technologického počinu“;
Osobnosť roka v programoch EÚ: vedec alebo výskumník, ktorý v roku 2015 vynikol v rámci vedeckovýskumnej spolupráce s EÚ;
Mladá osobnosť vedy: mladý vedec alebo technológ do 35 rokov, ktorý v roku 2015 dosiahol vynikajúci vedecký alebo technologický výsledok.

Minulý rok sa vedcom roka 2014 stal Fedor Gömöry z Elektrotechnického ústavu SAV, ktorého ocenili za výskum v oblasti magnetických polí. Vďaka nemu bol totiž na pôde SAV vyvinutý „plášť magnetickej neviditeľnosti“. Vedkyňou roka 2014 sa stala Lucia Kučerová z Ústavu experimentálnej onkológie SAV, ktorá vedie kolektív vedcov skúmajúci vlastnosti nádorových kmeňových buniek. Výsledky tohto výskumu by mohli prispieť k dlhodobému vyliečeniu istého typu nádorového ochorenia.

Návrhy na ocenenie môžu posielať všetky štátne, príspevkové a súkromné inštitúcie, ktoré sa venujú vede a výskumu. Nominácie je potrebné zaslať do 11. marca 2016, a to buď e-mailom na adresu ncpvat@cvtisr.sk alebo poštou podľa pokynov, ktoré sa nachádzajú v štatúte súťaže.

Súčasťou nominácie musia byť viaceré prílohy, ktoré spolu s podrobnejšími informáciami o udalosti nájdete na stránkach Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia