Akadémia vied prilákala špičkových vedcov projektom SASPRO

Zuzana Vitková

„Konečne nie sme iba donormi vedeckých pracovníkov, ale sami ich priťahujeme,“ povedal predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík na oficiálnom predstavení prvých úspešných uchádzačov programu SASPRO. V rámci neho sa SAV snaží pritiahnuť na Slovensko vedcov zo zahraničia.

Akadémia vied prilákala špičkových vedcov projektom SASPRO

Úspešní uchádzači prvej výzvy projektu SASPRO. Zdroj: Vladimír Šimíček/SAV

Program SASPRO je z dielne Slovenskej akadémie vied a vznikol na základe projektu spolufinancovaného Európskou úniou zo 7. rámcového programu, Akcie Marie Curie – schémy Ľudia. Jeho cieľom je prilákať na Slovensko skúsených vedcov takzvanej áčkovej kategórie.

Dôležité ľudské zdroje

„Presadiť projekt SASPRO nebola jednoduchá úloha, pretože naň musí SAV zo svojho rozpočtu prispieť šesťdesiatimi percentami financií. Vytvára aj určitú nerovnováhu v kolektívoch, pretože jeho účastník je platený lepšie ako domáci vedecký pracovník,“ povedal predseda Slovenskej Akadémie vied Pavol Šajgalík, no zároveň jedným dychom dodal, že napriek týmto zdanlivým nevýhodám sú odborníci z prostredia mimo SAV prínosom.

„Očakávame hlavne zlepšenie v počte prestížnych vedeckých článkov, keďže máme pocit, že trochu strácame dych za Českou akadémiou vied,“ vysvetlil Pavol Šajgalík. „V štrukturálnych fondoch sme získali množstvo prístrojovej infraštruktúry, ktorá však potrebuje vdýchnuť ducha a jej práca by sa v spojení s ľuďmi mala prejaviť na zlepšených výsledkoch SAV. To od nás očakáva nielen verejnosť, ale očakávame to aj my sami od seba,“ dodáva predseda akadémie, ktorý verí, že nové posily prispejú aj skúsenosťami z transferu poznatkov do praxe.

Program SASPRO, ktorý bude stáť takmer tri milióny eur má dva zdroje financovania. Prvým sú prostriedky Slovenskej akadémie vied, ktoré tvoria 60 % celkového rozpočtu programu a druhým zdrojom sú prostriedky Európskej únie. S financovaním časti, ktorú má na starosti akadémia, má pomôcť aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Nejde iba o návraty

Projekt nie je cielený len na Slovákov, ktorí realizujú špičkový výskum v zahraničí, ale aj na zahraničných expertov, ktorých zvýhodnené podmienky programu zaujmú.

„Problémom nie je, že títo ľudia odchádzajú, keďže mobilitu podporujú aj rôzne programy Európskej komisie, ale to, že sa po získaní cenných zahraničných skúseností nevracajú späť na Slovensko. Program SASPRO je konkrétnym príkladom, ako sa dá podporiť prílev, ale aj návrat špičkových vedcov späť na Slovensko,“ hovorí zástupkyňa Európskej komisie na Slovensku Ľudmila Majláthová.

Z devätnástich štipendistov, ktorí prešli výberom prvej výzvy projektu, je dvanásť vedcov zo Slovenska a sedem z krajín Európskej únie, pridružených krajín, ale aj tretích krajín ako je napríklad India.

Pre zmenu údajov o počte uchádzačov prekliknite legendu

Načo vlastne potrebujeme prilákať šikovných vedcov? „Takýchto odborníkov nemáme dosť,“ hovorí podpredsedníčka SAV pre výskum Eva Majková. „Vybraní odborníci zo sveta prinesú inovácie v štýle práce, nové kontakty, projekty a medzinárodný aspekt, ktorý je veľmi dôležitý v čoraz konkurenčnejšom výskumnom prostredí,“ vysvetľuje Eva Majková, ktorá poukázala aj na postdoktoradov, ktorých je podľa nej v SAV stále málo.

Koľko ich ostane?

Dĺžka štipendia je od jedného do troch rokov a je otázne, koľko vedcov u nás zostane aj po ukončení nadštandardných pracovných podmienok.

„Nemyslím, že účelom projektu má byť to, aby všetci ostali na SAV, pretože aj vo vyspelých krajinách vedeckí pracovníci prichádzajú a odchádzajú,“ hovorí predseda SAV Pavol Šajgalík, ktorý dlhší pobyt zahraničných vedcov na Slovensku nepredpokladá. „Pre Slovákov, ktorí strávili dlhší čas v zahraničí je však tento projekt takým dobrým mostom na to, aby sa vrátili domov za podmienok, ktoré sú pre nich porovnateľné s tými, ktoré zažívajú v zahraničí,“ dodáva. Práve u týchto vedcov je podľa neho najväčšia pravdepodobnosť, že na Slovensku ostanú.

Výzvou pre akadémiu bude zabezpečiť platové podmienky pre kvalitných vedcov v podobnej výške, ako sú podmienky, ktoré majú vedci v rámci projektu SASPRO.

Predseda akadémie tvrdí, že pomôcť by malo prísne výkonové financovanie, na ktoré chce akadémia prejsť. Tímy, ktoré sú lepšie, by vďaka nemu mali byť ohodnotené vyššie, ako tie ktoré sú priemerné.

Do posledného kola programu SASPRO sa dá stále zapojiť. Uzávierka prihlášok je 27.7.2015.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia