Košice chcú excelentné pracovisko v bunkovom zobrazovaní

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika tento mesiac oficiálne spustila medzinárodný projekt CELIM, v ktorom budú biológovia, chemici, fyzici a informatici spolupracovať v mapovaní buniek.

Košice chcú excelentné pracovisko v bunkovom zobrazovaní

projekt CELIM, autor fotografie: UPJŠ

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UJPŠ) koordinuje multidisciplinárny projekt s anglickým názvom Fostering Excellence in Multiscale Cell Imaging (CELIM). Projekt bol podporený zo siedmeho rámcového programu sumou 2,7 mil. eur.

Vedci z UPJŠ sa budú spolu s ďalšími šiestimi partnerskými výskumnými inštitúciami z Nemecka, Švédska, Francúzska, Švajčiarska a Španielska usilovať objasniť fyzikálno-chemické procesy, ktoré determinujú normálne a patologické fungovanie buniek.

„Vedecké zameranie projektu je smerované na cielenú terapiu nádorových ochorení, významu mitochondrií v chorobách, starnutí a terapii a štúdium štruktúrnej dynamiky komplexov biologických makromolekúl,“ tvrdí koordinátor projektu profesor Pavol Miškovský. Pavol Miškovský.

„Ide o vývoj selektívnych transportných systémov pre liečivá v kombinácii s fotodynamickou terapiou, teda snahou je transportovať liečivo do nádorových  buniek a aktivovať ho na konkrétnom mieste,“ dodáva Miškovský, ktorý je zároveň vedúcim Katedry biofyziky Ústavu fyzikálnych vied.

Získané poznatky chcú vedci zužitkovať na rozvoj nových medicínskych technológií a ďalšie praktické aplikácie v priemysle.

Interdisciplinárny výskum

Za projektom stoja hneď štyri ústavy Prírodovedeckej fakulty - Ústav fyzikálnych vied, Ústav biologických a ekologických vied, Ústav chemických vied a Ústav informatiky. Aj to poukazuje na interdisciplinárny rozmer výskumu.

Súčasťou projektu bude aj postupné budovanie novej výskumnej infraštruktúry. Miškovský dúfa, že tak časom vznikne Centrum interdisciplinárnych biovied - excelentné pracovisko v bunkovom zobrazovaní, ktoré by posunulo košických vedcov na medzinárodnú úroveň.

To by malo byť tvorené najmä štyrmi laboratóriami - laboratórium laserovej spektroskopie a zobrazovania, laboratórium Ramanovej spektroskopie a zobrazovania, laboratórium konfokálnej mikroskopie a zobrazovania a tiež laboratórium molekulových simulácií. Všetky bude ešte potrebné dobudovať a doplniť prístrojmi.

Novú infraštruktúru a vznik širšieho interdisciplinárneho vedeckého tímu ocenil aj dekan Prírodovedeckej fakulty Gabriel Semanišin. „Otvára sa tým možnosť na riešenie komplexnejších problémov a nie ako to bolo doteraz, keď sa každá výskumná skupina venovala iba parciálnej problematike,“ myslí si.  

Okrem toho dodal, že takýto projekt si bude vyžadovať profesionálny projektový manažment, o ktorý sa fakulta už dlhšie usiluje.

Hľadajú posily

Projekt CELIM chcú na východe využiť aj na prilákanie špičkových slovenských vedcov, ktorí dnes pracujú na zahraničných pracoviskách. V súčasnosti hľadá univerzita troch expertov. Má ísť o odborníkov na oblasti bunkovej biofyziky a bioenergetiky, optickej spektroskopie a zobrazovania a odborníka na proteíny. Ponúkaný plat sa pohybuje okolo 30 000 eur ročne.
 
Aktivity projektu sú naplánované do mája 2016. Tou prvou bude workshop o biofotonike, ktorý prebehne v druhej polovici júna na pôde univerzity.

Do projektov siedmeho rámcového programu nie je pre slovenských vedcov jednoduché dostať sa a tobôž ich ešte koordinovať. Projekty musia obstáť v tvrdej celoeurópskej konkurencii. CELIM bol podporený v rámci podprogramu Spolupráca v tematickej oblasti Zdravie.

Univerzita sa netají ani tým, že je pre ňu mimoriadne dôležitá medzinárodná spolupráca, ktorú projekt ponúka a možnosti jej ďalšieho prehlbovania.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia