Vedci vyvíjajú technológie na regeneráciu odpadových olejov

Slovenská technická univerzita vyvinula na požiadavku súkromnej firmy technológiu, vďaka ktorej netreba motorový olej spaľovať, ale ten sa dá regenerovať a znova použiť. Nová technológia tak prináša ekonomické, ale aj ekologické výhody.

Vedci vyvíjajú technológie na regeneráciu odpadových olejov

Ilustračná fotografia, zdroj: flickr.com, Robert Couse-Baker

Regenerácia odpadových olejov sa u nás ešte donedávna nerobila. Motorové oleje sa používali na energetické účely, teda sa spaľovali. To však malo nepriaznivé účinky na životné prostredie a bolo neudržateľné aj vzhľadom na stúpajúce ceny ropy.

Minerálne oleje predstavujú dôležitú a nenahraditeľnú zložku viacerých technologických procesov. Avšak strácajú svoje úžitkové vlastnosti kvôli degradácii špeciálnych aditív a vzniku tuhých znečisťujúcich komponentov z povrchov.

Potenciál regenerácie olejov je pritom obrovský. Odhaduje sa že 90 až 95% uhľovodíkových zložiek oleja ostáva v odpadových olejoch nezmenených a je ich možné získať späť.

Prvotný impulz k zmene prišiel zo súkromného sektora. „Obrátila sa na nás spoločnosť z východného Slovenska, priniesli nám vzorky motorových olejov a my sme sa začali zaoberať tým, ako oleje opätovne využiť,“ spomína na začiatky výskumu docent Pavel Timár z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity.

„Požiadavka bola, aby išlo o lacnú technológiu, keďže hovoríme o spracovaní odpadov a aby sa nová technológia dala využiť aj pri menších objemoch, teda bola rentabilná aj v podmienkach Slovenska,“ dodáva.

Výsledkom bola technológia, vďaka ktorej netreba spáliť ani liter starého motorového oleja. Viac ako dve tretiny opotrebovaného oleja možno opätovne použiť ako základový olej. Zvyšok má ideálne vlastnosti fluxačného činidla pre použitie do asfaltových zmesí.

Záujem aj z okolitých krajín

Po tom, ako výskumníci technológiu úspešne otestovali v laboratórnych podmienkach, Slovenskej technickej univerzite bol spolu s firmou Konzeko priznaný úžitkový vzor, ktorý ju chráni na Slovensku a v okolitých krajinách.

O technológiu je veľký záujem. Konzeko dnes spracováva asi sedemtisíc ton oleja ročne a zamestnáva desiatky pracovníkov. Na základe tejto technológie už vznikla firma aj v Poľsku a záujem o využitie úžitkového vzoru majú aj ďalšie krajiny strednej Európy. Ide tak o dobrý príklad toho, ako sa dajú v praxi zužitkovať vedecké poznatky.  

Vedci z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie vo výskume pokračujú. Vyvíjajú technológiu na regeneráciu transformátorových olejov a mobilné zariadenie, ktoré by zhodnotenie oleja zabezpečilo priamo v teréne.

Technológia na regeneráciu olejov z elektrických transformátorov podľa laboratórnych výsledkov umožňuje zregenerovať až 90 percent odpadového, resp. parametrami nevyhovujúceho transformátorového oleja.

Nevyhovujúci olej z transformátorov by nebolo treba na čistenie prevážať na dlhé vzdialenosti, čím sa ušetria prepravné náklady a zníži sa aj riziko znečistenia životného prostredia pri možnej dopravnej nehode cisterny. Nový výskum teda vzišiel opäť z potrieb trhu.

Budú skúmať ďalšie kvapalné odpady

Opotrebovanie olejov spôsobuje ich mechanické či termické namáhanie pri prevádzke zariadení, vyčerpanie aditív, ktoré zabezpečujú ich mazacie vlastnosti a odolnosť. Poškodzuje ich aj prenikanie nečistôt, či chemické vplyvy, ako je oxidácia.

V prípade elektrických transformátorov môže strata izolačných vlastností oleja zapríčiniť až skrat a ten zase nefunkčnosť zariadení pripojených do elektrickej siete.

Aj po opotrebovaní je pritom väčšina uhľovodíkových molekúl v oleji nepoškodená a uchováva si pôvodné vlastnosti. Technológia STU dokáže odstrániť okrem mechanických nečistôt aj chemicky pozmenené molekuly aditív a oleja a oddeliť z odpadového oleja hlavne tie frakcie, ktoré je možné opätovne použiť.

„V našom výskume sa chceme po olejoch postupne zamerať aj na ďalšie kvapalné odpady predovšetkým z automobilového priemyslu, najmä na zhodnotenie brzdových či chladiacich kvapalín, prípadne kvapalných produktov z pyrolýzy pneumatík,“ prezrádza Timár.

Recyklácia a regenerácia odpadov je podľa platnej smernice prioritou Európskej únie. Z tohto pohľadu je uvedená technológia vysoko aktuálna a prišla na trh v pravý čas. Podľa Plánu odpadového hospodárstva sa ročne na Slovensku vyprodukuje okolo 30-tisíc ton odpadových olejov.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia