Analýza odpadových vôd odhalila nadmernú spotrebu pervitínu

Veľká časť liekov, antibiotík a drog sa dostáva cez tráviaci systém človeka do odpadových vôd. Ich analýza nám potom umožňuje zistiť spotrebu drog a liekov na konkrétnom mieste. Do takejto celoeurópskej analýzy sa zapojili aj vedci zo Slovenskej technickej univerzity.

Analýza odpadových vôd odhalila nadmernú spotrebu pervitínu

Ilustračná fotografia, zdroj: flickr.com, Doug Kline

Európski vedci v marci tohto roku testovali vodu vo viacerých čistiarňach odpadových vôd. Ich cieľom bolo zistiť spotrebu drog a liekov na konkrétnom mieste.

Prieskum mal však aj iný zámer. Cez odpadové vody sa dostávajú do prírody čoraz častejšie rôzne antibiotiká, alebo narkotiká. Vedcov zaujíma, aký majú tieto látky vplyv na živočíšnu ríšu, najmä ryby.

Merania sa uskutočnili v 50 čistiarňach 32 európskych miest. Zo Slovenska to boli tri čistiarne v Bratislave (Vrakuňa, Petržalka, Devínska Nová Ves) a jedna v Piešťanoch.

Celý projekt zastrešuje Nórsky inštitút pre vodu. Výsledky meraní využíva Európske centrum pre monitorovanie drog so sídlom v Lisabone a národné monitorovacie centrá.

Slovenské merania zrealizoval tím vedcov z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity. Vedci po prvýkrát použili novú analytickú metódu, pomocou ktorej sledovali v odpadových vodách prítomnosť až 30 typov drog a 60 typov liečiv.   

„Odbery vzoriek na vstupe do každej čistiarne prebiehali 24 hodín denne, celý týždeň, vrátane víkendu. Na základe nameranej koncentrácie drogy v zlievanej vzorke a nameraného prietoku odpadovej vody na čistiareň, sme zistili množstvo drogy vylúčenej obyvateľmi po každom dni,“ hovorí  doktor Jaroslav Škubák.

Merania napokon potvrdili niektoré predpoklady. V  čistiarni v Petržalke boli namerané vyššie koncentrácie pervitínu, vo Vrakuni zase kokaínu. Cez víkend stúpli v oboch čistiarňach koncentrácie extázy, čo potvrdzuje, že ide o „víkendovú“ drogu.

Testy poukázali aj na vysoké koncentrácie antibiotík na jar. V letných mesiacoch, ako ukazujú údaje z Európy, bývajú zase vyššie koncentrácie antihistamík - liekov proti alergiám.

Nelichotivé porovnanie

Keďže údaje z iných európskych miest ešte nie sú spracované, dajú sa tieto dáta porovnať len s podobnými merania z roku 2011.
Vtedy sa do meraní zapojilo 19 európskych miest. Výsledky ukázali, že kým v západnej Európe užívatelia drog preferujú kokaín, smerom na východ najmä marihuanu, alebo pervitín.

Marihuana a pervitín dominujú aj v krajinách ako Holandsko (meralo sa v Amsterdame), Fínsko (Helsinky, Turku), Chorvátsko (Záhreb) a Česko (České Budejovice).

„V porovnaní s európskymi mestami, Bratislava a Piešťany figurujú na popredných miestach v spotrebe pervitínu. Značné hodnoty boli namerané aj pre marihuanu a extázu. Ide však o porovnanie aktuálnych údajov zo Slovenska s údajmi spred dvoch rokov z iných miest,“ vysvetlil doktor Tomáš Mackuľak.  

Nové metódy môžu pomôcť napríklad drogovým kriminalistom získať lepší prehľad o užívaní drog.  

„Tieto merania môžu byť veľkým prínosom pre drogovú prevenciu. Ak sa doteraz preferencie užívateľov drog zisťovali prostredníctvom anonymných dotazníkov, teraz vieme odhaliť novú drogu ponúkanú konzumentom,“ dodal Mackuľak.

Látky chcú z odpadových vôd odstrániť

Vedecký tím z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie však nechce zostať len pri meraniach koncentrácií drog a liečiv. Chce pre čistiarne vyvinúť metódy, ako si poradiť s týmito novodobými odpadmi.

V súčasnosti vedci realizujú projekt s názvom „Identifikácia drog a liečiv v odpadových vodách a možností ich odstraňovania v čistiarňach odpadových vôd“, ktorý finančne podporila Agentúra na podporu výskumu a vývoja. V rámci projektu sa napríklad budú odoberať vzorky aj v ďalších mestách na Slovensku.

„V rámci projektu rozširujeme monitoring aj na iné mestá na Slovensku. Údaje by sme chceli zbierať a monitorovať každý rok,“ tvrdí vedúci projektu docent Igor Bodík z Oddelenia environmentálneho inžinierstva.

„Nezostávame však  len pri zbere údajov, skúmame, ako zvyšky drog či  liečiv ovplyvňujú čistiarne, kvalitu vypúšťaných vôd a životné prostredie na Slovensku. Radi by sme vyvinuli technológie a postupy, ktoré čistiarňam pomôžu rozložiť tieto druhy zlúčenín a zabrániť ich prenikaniu do riek,“ dodáva.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia