Najvyššiu spotrebu drog má Bratislava

Vedci zo Slovenskej technickej univerzity odmerali spotrebu drog v 11 slovenských mestách. Najvyššia spotreba v prípade pervitínu, kokaínu, marihuany, či extázy je v Bratislave. V prípade pervitínu sa k Bratislave v spotrebe približujú len Piešťany.

Najvyššiu spotrebu drog má Bratislava

Ilustračná fotografia, zdroj: commons.wikimedia.com, Roman Paholik

Pred niekoľkými mesiacmi sme na Science.sk písali o medzinárodnom projekte pod patronátom Nórskeho inštitútu pre vodu, v rámci ktorého vedci v 50 čistiarňach odpadových vôd 32 európskych miest odmerali spotrebu liekov a drog.

Na Slovensku projekt zastrešuje tím z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity a merania sa zrealizovali v troch čistiarňach v Bratislave (Vrakuňa, Petržalka, Devínska Nová Ves) a v čistiarni v Piešťanoch.

Výsledky pre nás nedopadli veľmi lichotivo. V čistiarni v Petržalke boli namerané vyššie koncentrácie pervitínu, vo Vrakuni zase kokaínu. Cez víkend stúpli na oboch čistiarňach koncentrácie extázy, čo potvrdzuje, že ide o „víkendovú“ drogu.

V porovnaní s inými európskymi mestami, Bratislava a Piešťany figurujú na popredných miestach v spotrebe pervitínu. Značné hodnoty však boli namerané aj pre marihuanu a extázu.

Výskum bol výnimočný aj v tom, že tím zo Slovenskej technickej univerzity prvýkrát použil úplne novú analytickú metódu. Využili to, že konzumovaná droga sa dostáva cez tráviaci systém človeka do odpadových vôd.

„Na základe nameranej koncentrácie drogy v zlievanej vzorke a nameraného prietoku odpadovej vody na čistiareň v daný deň vieme zistiť množstvo drogy vylúčenej obyvateľmi počas dňa. Aby sa mohli údaje porovnávať, toto množstvo drogy bolo vztiahnuté na 1000 obyvateľov napojených na kanalizačný systém v danom meste,“ vysvetľuje doktor Jaroslav Škubák.

„Tieto merania môžu byť prínosom pre drogovú prevenciu. Ak sa doteraz preferencie užívateľov drog zisťovali prostredníctvom anonymných dotazníkov, teraz vieme získať objektívnejšie informácie o spotrebe drog v danom meste a vieme prípadne odhaliť novú drogu ponúkanú konzumentom,“ hovorí ďalší člen tímu doktor Tomáš Mackuľak.

Merania aj v ďalších mestách

Vedci medzitým projekt rozšírili aj do ďalších slovenských miest, v súčasnosti už do jedenástich. Ich porovnania potvrdzujú fakty, že najvyššia spotreba drog je v Bratislave, a to platí aj v prípade pervitínu, kokaínu, marihuany či extázy. V prípad pervitínu sa k Bratislave v spotrebe približujú len Piešťany a s odstupom Zvolen a Banská Bystrica. V prípade extázy tiež Piešťany, Trenčín a Banská Bystrica. V prípade marihuany Banská Bystrica, Piešťany a Košice.

V grafoch nájdete niekoľko výsledkov z výskumu:

extaza

 

Extáza je tzv. víkendová diskotéková droga. Jej koncentrácie v sledovaných vodách boli pomerne nízke, v rozsahu < 8,5 – 31 mg/l. Aj v bratislavských odpadových vodách bola pozorovaná výrazná víkendová spotreba tejto drogy, na ÚČOV Vrakuňa asi štvornásobný nárast oproti pracovným dňom. V odpadových vodách Piešťan však boli množstvá extázy počas týždňa pomerne stabilné (4,1 – 5,6 mg/1000osôb/deň).


 marihuana

Priebeh koncentrácie THC v odpadovej vode naznačuje na stálych užívateľov drogy.


 pervitin

Bratislava vedie na Slovensku rebríček spotreby drog. V prípade liekov je poradie rozdielne, napr. pri analgetiku Tramadol vedú kúpeľné miesta Piešťany a Zvolen (kde je na kanalizáciu napojená aj Kováčová).


 posledny graf drogy

Priemerné hodnoty prítomnosti extázy v odpadových vodách sledovaných miest.

Drogy chcú odstrániť

Slovenský tím nechce  zostať len pri meraniach koncentrácii drog a liečiv. Pre čistiarne chcú vyvinúť metódy, ako si poradiť s týmito odpadmi.

„Údaje by sme chceli zbierať každý rok. Nezostávame však len pri zbere údajov, skúmame, ako zvyšky drog, či  liečiv ovplyvňujú čistiarne, kvalitu vypúšťaných vôd a životné prostredie na Slovensku. Radi by sme vyvinuli technológie a postupy, ktoré čistiarňam pomôžu rozložiť tieto druhy zlúčenín a zabrániť ich prenikaniu do riek,“ hovorí vedúci projektu Igor Bodík z Oddelenia environmentálneho inžinierstva STU.

Výskum ukazuje, že najmenej sa darí čistiarňam vysporiadať s psychoaktívnymi látkami (antidepresíva, kokaín, metadón) a najlepšie s látkami biologického pôvodu, teda s marihuanou.

Na spracovaní údajov STU spolupracuje s Juhočeskou univerzitou. Tá okrem meraní koncentrácií v odpadových vodách skúma aj to, v akých množstvách sa lieky a drogy dostávajú z čistiarní do riek a či sa koncentrujú v telách rýb.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia