Vedcami sa nerodíme, vedcami sa stávame

— Dominika Komárová

Veľa z nás si pamätá prvé hodiny chémie a fyziky spoza školských lavíc, keď sme objavovali tajomný svet molekúl. Práve detstvo je fázou otázok, ktoré predchádzajú poznávaniu neznámeho. Túžba po odpovediach vytvára možnosť ukázať, že chémia a fyzika sú atraktívne a tajomné vedy, ktoré nás pozývajú k objavovaniu.

Vedcami sa nerodíme, vedcami sa stávame

Žiaci ZŠ v Badíne pracujú na chemickom pokuse. Foto: mladychemik.webnode.sk

Na základnej škole v Badíne vytvorila učiteľka Lucia Dovalová zaujímavý koncept vyučovania chémie. Teoretické poznatky obohacuje o netradičné chemické experimenty. Spolu so svojimi žiakmi 5. až 9. ročníka tak robí aj náročnejšie chemické pokusy, vďaka ktorým sa teória stáva ľahko pochopiteľnou.

Na hodinách chémie so žiakmi vyrábajú napríklad modrý atrament pomocou chromogénnych pigmentov, ako sú Berlínska či Turnbullova modrá, Eko plastelínu, lávové lampy, či voňavé mydlá. Vyskúšali si dokonca aj maľovanie ohňom a zostrojili mini dymovnicu.

V školách vyrastá budúca generácia vedcov

Dôkazom toho, že nová forma štúdia funguje a žiaci zo základnej škole v Badíne sú vedou fascinovaní, sú ich úspechy na rôznych vedeckých súťažiach. S projektom „Kryštalizácie a dotyk svetla“ boli na Festivale vedy a techniky AMAVET 2016 ocenení dekanom Prírodovedeckej fakulty UK za najlepší vedecký projekt v kategórii mladších žiakov.

badin dievcence
Projekt sa ocitol aj na celoštátnom kole FVAT 2016 a získal Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK za najlepší projekt v kategórii mladších žiakov. Foto: mladychemik.webnode.sk

Úspešný projekt prepojil chémiu s umením a žiaci sa od výskumu prepracovali až k maľbe. Na začiatku skúmali rôzne chemické látky schopné vytvárať kryštály a následne ich začali aj sami vytvárať. Z výsledných kryštálov dokonca vyrobili šperky.

Tým sa však proces neskončil. Žiaci svoje kryštáliky pozorovali a fotografovali polarizačným mikroskopom. Hotové fotografie v polarizačnom svetle premaľovali na papier a látku a vytvorili vlastný textilný dizajn.

Mladí vedci navyše v projekte netvorili len kryštály. Polarizačný mikroskop, ktorý nepatrí medzi štandardné učebné pomôcky pre základné školy, si museli taktiež skonštruovať sami. Na jeho výrobu použili starší školský mikroskop so zrkadielkom a zdroj bieleho svetla. Ten získali zo stolovej lampy so žiarovkou so studeným svetlom, s pomocou polarizačných fólií zo starého polarizačného filtra na obrazovky a lineárneho polarizačného fotografického filtra.

Chemici a dizajnéri v jednom

Lucia Dovalová prepája chémiu aj s výtvarnou výchovou. Obrazy kryštálov získané z polarizačného mikroskopu preniesla so žiakmi do digitálnej podoby, pričom získané fotografie použili na vytvorenie originálneho textilného dizajnu.

V spolupráci so ZUŠ J. L. Bellu v Kremnici zorganizovali výstavu Dotknuté svetlom II., kde prezentovali svoje práce spolu so šperkami, ktoré na krúžku vyrobili.

badin vytvory
Výtvory žiakov ZŠ v Badíne. Foto: mladychemik.webnode.sk

Jeden zanietený človek dokáže ovplyvniť mnohých. Lucia Dovalová dokazuje, že sprostredkovanie vedy alternatívnym spôsobom môže žiakov motivovať k štúdiu prírodných vied. Keď tak jedného dňa opustia svoje školské lavice, možno sa vydajú práve cestou vedy.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia