Testosterón môže ovplyvniť vzťah, netreba sa naň však vyhovárať

— Zuzana Vitková

O tom, že človek je ovplyvnený aj inými faktormi ako svojím vedomím sa vedci presviedčajú každú chvíľu. Nedávno zistili, že hormóny ovplyvňujú aj romantické prejavy lásky u mužov. To, ako bude vyzerať váš valentínsky večer, môže z časti ovplyvniť aj testosterón.

Testosterón môže ovplyvniť vzťah, netreba sa naň však vyhovárať

Ilustračná fotografia, zdroj: freepik.com/Designed by Freepik

Genetička RNDr. Jaroslava Durdiaková, PhD. sa venuje odhaľovaniu biologických korelátov kognitívnych funkcií s hlavným zameraním na úlohu testosterónu (a génov zapojených do jeho metabolizmu) pri modulácii správania sa, kognitívnych funkcií a emócií. Vedkyňa sa podieľa aj na projektoch výskumu etiológie autizmu.

Jaroslava Durdiaková robila výskum endokrinných faktorov zodpovedných za prežívanie lásky u mladých zdravých mužov pod vedením prof. MUDr. Daniely Ostatníkovej, PhD., a doc. MUDr. Ing. RNDr. Petra Celeca, PhD., MPH.

Testosterón > romantika
Mužný, silný, odvážny, bojovný, tak by sme možno opísali muža nabitého testosterónom. Nehodí sa vám do tohto slovného radu prívlastok romantický? Máte pravdu. Hormón typický pre mužskú časť populácie spôsobuje zištnejšie prežívanie lásky a menej snahy obetovať sa pre druhého. To, že čím viac testosterónu majú muži v krvi, tým sú menej romantickí, potvrdil vedecký tím fyziológov z Univerzity Komenského v Bratislave.

Jemné vplyvy na to, akým bude muž partnerom, prebiehajú dokonca ešte pred jeho narodením. Testosterón totiž pôsobí na plod už v maternici, keď ovplyvňuje vývoj a organizáciu mozgových štruktúr. No narodením to nekončí. Spod vplyvu testosterónu sa muži úplne nevymania nikdy. Najviac ich ovplyvňuje v puberte, keď vysoké dávky hormónu spôsobujú okrem hrubnutia hlasu aj sociálnu dominanciu, agresivitu a priebojnosť.

Testosterón nespôsobuje iba to, že si jeho „odoberatelia“ vedia ísť priamo za svojím cieľom. Okrem emočných vlastností reguluje aj poznávacie funkcie a tak k svojmu cieľu vedia ľahšie trafiť. V lete minulého roku odpublikoval rovnaký vedecký tím z Univerzity Komenského štúdiu o vplyve testosterónu na priestorovú orientáciu mladých chlapcov.

Meranie romantiky
Ako vedci zistili, koľko testosterónu majú v sebe mladí muži a či svojej partnerke na Valentína prinesú čokoládu z benzínovej pumpy, alebo ju pozvú na romantickú večeru? „Koncentrácie testosterónu sme merali v plazme z odobratej venóznej krvi. Pozreli sme sa tiež na citlivosť receptora pre testosterón a prenatálny vplyv testosterónu sme hodnotili na základe pomeru dĺžok prstov na ruke,“ vysvetľuje Jaroslava Durdiaková, ktorá robila túto štúdiu na študentoch Lekárskej fakulty UK.

Z dĺžky druhého a štvrtého prstu sa totiž dá odhadnúť, aký silný bol vplyv testosterónu na plod pred narodením. Muži, ktorí sú vystavení väčším hladinám tohto hormónu majú všeobecne dlhší prstenník. Čím väčší je dĺžkový rozdiel medzi prstenníkom a ukazovákom, tým silnejší bol testosterón v tomto období. Dievčatá majú zväčša dlhší ukazovák, za čo tiež môže hormón – estrogén.

K záveru, že testosterón nie je romantik, prišli vedci po tom, ako porovnali zistené hodnoty hormónu s odpoveďami, ktoré chlapci vyplnili v dotazníku. Ten rozlišoval typológie lásky prežívané v romantických vzťahoch.

Prezradí vás ukazovák?
Pred urýchlenými závermi pri pohľade na partnerovu ruku, či vyhováranie sa na testosterón však Jaroslava Durdiaková varuje: „Je veľmi dôležité uvedomiť si, že výsledky štúdie nie sú zároveň pravidlo, ktoré možno aplikovať na všetkých jedincov. Vždy existujú výnimky, takže partnera si treba vyberať na základe množstva iných faktorov a dôležitých vecí.“

Láska je fascinujúci fenomén a preto neunikla ani pozornosti vedcov. Ako ďaleko sme v jej vedeckom poznaní? „Poznáme endokrinné faktory, ktoré ovplyvňujú prežívanie jednotlivých fáz lásky a popísane sú aj oblasti mozgu zodpovedné za jej prežívanie. Nikdy však nebude možné povedať, že presne vieme a poznáme všetko,čo láska v sebe ukrýva a ako ju prežívame.

Ak chcete vedieťviac o vplyve testosterónu na náš život, prečítajte si rozhovor s Jaroslavou Durdiakovou, ktorý sme na science.sk uverejnili minulý rok.

foto: Designed by Freepik

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia