Nové pomôcky pripravia medikov z Košíc aj na nečakané situácie

— Lenka Uherová

Cvičenie robí majstra. A kde by mal byť tento citát pravdivejší ako v medicíne, kde môže pri záchrane života rozhodnúť každý detail. Uvedomujú si to aj na Ústave ošetrovateľstva Lekárskej fakulty UPJŠ, kde sa o výchovu lekárov už stará niekoľko nových simulátorov, modelov a trenažérov.

Nové pomôcky pripravia medikov z Košíc aj na nečakané situácie

Študenti pracujú so simulátormi v priestoroch, ktoré napodobňujú skutočné nemocničné prostredie, archív: Lekárska fakulta UPJŠ

Ústav ošetrovateľstva Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach zakúpil v rámci projektu Inovácie pre vedomostnú spoločnosť (IRES) desiatky nových simulačných pomôcok. Tie majú študentom medicíny, ale aj lekárom pomôcť zefektívniť výučbu a hlavne skvalitniť nácvik ošetrovania pacienta.

Medici sa tak môžu vzdelávať bez toho, aby ohrozili pacienta. Nacvičia si rôzne liečebné postupy, vrátane zriedkavých situácií, kde je potrebné veľmi rýchlo reagovať a byť skvelo pripravený.

Simulujú aj stav kože

Nová výbava pomôcok na UPJŠ je skutočne pestrá. Medici môžu nacvičovať zákroky nielen na „dospelých“ osobách, ale aj na figurínach seniorov, novorodencov, dojčiat, či detí predškolského veku.

Modely sú navyše veľmi autentické. Tie, ktoré simulujú seniorov sú napríklad potiahnuté materiálom podobným stareckej koži, ktorá má v reálnom živote väčší odpor, keďže je menej hydratovaná. Okrem toho si vedia nacvičiť ako niekomu doslovne „vypláchnuť žalúdok“, zaviesť katéter do močového mechúra, či ošetriť vývody z priedušnice a hrubého čreva.

Vďaka replikám novorodencov sa zas naučia starať o malé dieťa, ale môžu si vyskúšať aj náročnejšie zákroky. Na modeloch sa budú učiť injekčne aplikovať lieky, zavádzať vnútropriedušnicovú (endotracheálnu) kanylu, či infúziu do dreňovej dutiny dlhých kostí. Vyskúšajú si však aj cievkovanie, či klyzmu, teda dopravenie tekutiny konečníkom do hrubého čreva.

Majú radi ozvy, ale aj tabule

Okrem komplexných modelov ľudí sú súčasťou vybavenia aj torzá s rôznymi funkciami. „Napríklad model sedacieho svalu vyhodnotí, či sa vpichnutá ihla dostala do správnej hĺbky, teda či došlo k správnemu podaniu účinnej látky, alebo či injekcia nespôsobila neželanú komplikáciu ako napichnutie cievy alebo nervu,“ uviedla v tlačovej správe Lucia Dimunová, prednostka Ústavu ošetrovateľstva Lekárskej fakulty UPJŠ.

Vďaka napodobenine ramena s cirkulujúcou umelou krvou sa zas študenti naučia ako správne odobrať krv, či podať infúziu.

Podľa L. Dimunovej sa ale veľkej obľube teší najmä simulátor na počúvanie srdcových oziev a dychových fenoménov. Ten je schopný napodobniť aj zdravotný stav, s ktorým sa lekár stretne iba zriedkavo. Študenti radi využívajú aj interaktívne tabule, ktoré ich aktívne vzdelávajú cez rôzne kvízy, testy, či tajničky.

Chcú vybudovať simulátorové centrum

Ako v tlačovej správe uviedol Jozef Firment, prednosta I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP, simulátory môžu okrem učebnej pomôcky pre študentov slúžiť aj ako tréning pre lekárov a podporujú aj lepšiu spoluprácu medzi zdravotným personálom. Ten môže totiž vďaka simulátorom efektívnejšie vyhodnotiť a konzultovať zdravotný stav pacienta.

„Pomôcť môžu pri zaúčaní personálu na nové prístroje a procedúry, alebo pri zosúladení postupov všetkých skupín zamestnancov. Sú naozaj neoceniteľné a preto verím, že budú časom pribúdať a pomáhať aj na našej fakulte na rôznych stupňoch výučby,“ uviedol v tlačovej správe Jozef Firment.

Lucia Dimunová s ním súhlasí, podľa nej prinieslo vzdelávanie pomocou modelov nielen jednoznačné zefektívnenie a zatraktívnenie výučby, ale uľahčilo aj prechod študentov do praxe.

V budúcnosti by chceli na Lekárskej fakulte UPJŠ v rámci skvalitnenia výučby častejšie využívať simulátory aj na iných pracoviskách fakulty a tiež vybudovať kvalitné samostatné simulátorové centrum.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia