Opravené skleníky sú pripravené na návrat rastlín

Frédérique Hazéová

Po ôsmich mesiacoch prác sa môže Botanická záhrada Univerzity P. J. Šafárika pýšiť úspešne zrekonštruovanými skleníkmi. Tri hlavné expozičné skleníky, ktoré sú domovom pre množstvo exotických rastlín, už opravy nevyhnutne potrebovali. Statika skleníkov síce narušená nebola, hrozilo však napríklad uvoľňovanie sklenených výplní.

Opravené skleníky sú pripravené na návrat rastlín

Skleníky košickej Botanickej záhrady prešli radikálnymi opravami. Foto: archív UPJŠ

„K oprave skleníkov pristúpila UPJŠ z viacerých dôvodov – v prvom rade sa opravou zlepšila ich bezpečnosť, predĺžila životnosť, zvýšil sa komfort ich používania, došlo k výraznej energetickej úspore pri prevádzke skleníkov a v neposlednom rade bolo dôležité aj estetické hľadisko stavby,“ vysvetlil dôvody rekonštrukcie rektor UPJŠ Ladislav Mirossay.

Práce na skleníkoch sa začali v apríli minulého roka a okrem iného zahŕňali obnovy náterov pôvodných nosných kovových konštrukcií, výmenu nenosných pozinkovaných zasklievacích prvkov za hliníkové profily či nahradenie pôvodného zasklenia vhodnejšími polykarbonátovými doskami.

Konštrukcie, ktoré vypĺňajú obvodový a strešný plášť veľkých skleníkov, sa blížili ku koncu svojej životnosti a spôsobovali vysoké energetické straty. Okrem výmeny pôvodného zasklenia bolo preto potrebné opraviť aj opláštenie, či elektroinštalačné rozvody.

„Nové opláštenie skleníkov poskytuje rastlinám oveľa väčší komfort, pretože nie sú vystavené veľkým výkyvom teplôt a vlhkosti vzduchu tak, ako to bolo v minulosti. Pri pôvodnom opláštení sa počas zimného obdobia všetka vlhkosť z prostredia vyzrážala na sklách a kovovej konštrukcii, čo viedlo ku korózií kovových častí,“ objasnil riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ Sergej Mochnacký.

Dodal tiež, že vďaka novým materiálom, ktoré boli pri opravách použité, dochádza k lepšiemu rozptylu slnečných lúčov, čo bráni spáleniu rastlín. Pôvodné sklenené výplne totiž rastliny za mimoriadne slnečných jarných dní nedokázali ochrániť.

„Rozsiahla oprava v hodnote takmer 410-tisíc bola realizovaná v priebehu ôsmich mesiacov a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ju hradila z vlastných zdrojov,“ upresnil rektor Ladislav Mirossay. Dodal tiež, že veľkú časť financií na opravy získala univerzita predajom nadbytočného majetku a časť peňazí pochádzala z rozpočtov Botanickej záhrady a Prírodovedeckej fakulty.

Opravy sa týkali troch najväčších skleníkov, ktoré sa využívajú už od roku 1958. Za 56 rokov fungovania si toho skleníky „zažili“ dosť, niet preto divu, že opravy už boli nevyhnutné. Poškodenia boli okrem iného spôsobené aj extrémnymi podmienkami v súvislosti s vnútornou teplotou a s vysokou vlhkosťou vzduchu, ktoré rastliny nepretržite potrebujú.

„Tieto expozičné skleníky boli na vtedajšiu dobu jedny z najväčších v strednej Európe a od počiatku boli permanentne využívané na výsadbu tropickej a subtropickej vegetácie určenej pre celoročne prístupnú expozíciu širokej verejnosti,“ priblížil ich význam riaditeľ Botanickej záhrady Sergej Mochnacký.

sklenik novy archiv upjs
Nový materiál skleníkov by mal rastliny chrániť aj pred spálením. Foto: archív UPJŠ

Zo skleníkov museli do kvetináčov presadiť všetky rastliny, ktoré by mohli práce ohroziť. Výnimkou boli len 20 – 30 ročné stromy, ktoré sa presadiť nedali. Namiesto toho ich radikálne orezali, podľa vedúceho oddelenia tropickej a subtropickej flóry Botanickej záhrady Petra Fridmana sa však už regenerujú.

„Sme príjemne prekvapení, že sme pri množstve rastlín, ktorých sa práce v skleníkoch dotkli, doteraz zaznamenali len minimálne straty. S napätím ešte práve v tomto období očakávame ako zareagujú cykasy, ktoré vyháňajú listy len raz za rok,“ dodáva Fridman.

Skleníky sú už v prevádzke a momentálne sa v nich pracuje na obnovení pôvodnej exotickej flóry. Priestory sa tiež upravujú v súlade s plánmi modernejších expozícií a návštevníci sa tak môžu tešiť aj na novú záhradnú architektúru. Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach totiž nie je len výskumným a pedagogickým pracoviskom univerzity – jej priestory sú otvorené aj pre širokú verejnosť.

Návštevníci tu nájdu množstvo našich aj exotických rastlín, medzi ktorými nechýbajú mnohé chránené a vzácne exempláre, či najväčšia zbierka kaktusov v Slovenskej republike. Ročne ju možno aj preto navštívi okolo 50 tisíc ľudí.

sklenik novy zvonka archiv upjs
Zrekonštruovaný skleník už len čaká na svojich „obyvateľov“. Foto: archív UPJŠ.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia