Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Sektor vysokých škôl

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU

História poľnohospodárskeho vysokoškolského vzdelávania je spätá s ustanovením Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1939.

Fakulta pripravuje odborníkov v oblasti tvorby, využitia, ochrany a zhodnocovania potravinových zdrojov rastlinného a živočíšneho pôvodu prostredníctvom rozvíjania a uplatňovania biologických, ekologických, technických a ekonomických princípov funkčnosti a poznatkov o trvalo udržateľných agroekosystémoch.Vedecké poznatky využíva v regulácii poľnohospodárskych systémov a podsystémov, technologických procesov v rastlinnej i živočíšnej produkcii, kvality produkcie, v ochrane biodiverzity, životného prostredia, ako aj rozvoji biologickej bezpečnosti a vedeckej výživy ľudí.

Súčasťou výskumnej činnosti fakulty je aj riešenie projektov ako napr. Ucho ako výzva pre skríning zlepšených genotypov obilnín pre udržateľnú rastlinnú produkciu či Ustainable Management of Ambrosia artemisiifolia in Europe.

Organizačnú štruktúru tvoria Katedra agrochémie a výživy rastlín, Katedra botaniky, Katedra environmentalistiky a zoológie, Katedra fyziológie rastlín, Katedra genetiky a plemenárskej biológie, Katedra genetiky a šlachtenia rastlín, Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat, Katedra ochrany rastlín, Katedra pedológie a geológie, Katedra veterinárskych disciplín, Katedra špeciálnej zootechniky, Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín, Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie, Katedra výživy ľudí, Katedra výživy zvierat.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia