Európska komisia
Sektor zahraničných organizácií

Európska komisia

Európska komisia je výkonným orgánom EÚ a zastupuje záujmy Únie ako celku. Výrazom Komisia sa zvykne označovať kolégium komisárov, ako aj samotná inštitúcia. Hlavné sídlo Komisie sa nachádza v Bruseli ale úrady, tzv. zastúpenia EK, sú vo všetkých členských štátoch EÚ.

Medzi hlavné úlohy Komisie patrí:

  • určovať ciele a prioritné činnosti
  • navrhovať právne predpisy a predkladať ich na schválenie Parlamentu a Rade
  • riadiť a implementovať politiky a plniť rozpočet EÚ
  • presadzovať právne predpisy EÚ (spolu so Súdnym dvorom)
  • zastupovať EÚ na medzinárodnej scéne (napr. pri vyjednávaní obchodných dohôd medzi EÚ a inými štátmi)

Komisia je organizačne rozdelená na niekoľko útvarov a služieb. Útvary sú známe ako generálne riaditeľstvá. Generálne riaditeľstvo pre Výskum a Inovácie má na starosti tvorbu a implementáciu európskej výskumnej a inovačnej politiky s cieľom zabezpečiť napĺňanie cieľov stratégie Európa 2020 a programu Inovácia v Únii.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia