Inovačný fond Ministerstva hospodárstva SR
Štátny sektor

Inovačný fond Ministerstva hospodárstva SR

Ministerstvo zriadilo Inovačný fond, ktorý je na báze návratného financovania.

Prostredníctvom neho podporuje aktivity, ktorých výsledkom sú inovatívne výrobky a služby s vyššou pridanou hodnotou s potenciálom uplatniť sa na domácom, európskom či svetovom trhu.

Ministerstvo realizuje opatrenia inovačnej politiky delené na základe troch priorít vyplývajúcich z Inovačnej stratégie SR na obdobie 2007 až 2013:

  • Vysoko kvalitná infraštruktúra a efektívny systém pre rozvoj inovácií (napr. podpora klastrov, budovanie povedomia o inováciách, čerpanie zdrojov z komunitárnych programov EÚ na podporu inovácií).                      
  • Kvalitné ľudské zdroje (napr. vzdelávanie MSP v oblasti inovácií).
  • Účinné nástroje pre inovácie (napr. podpora inovačných aktivít v MSP, nástroje finančného inžinierstva, inovačné vouchery, ochrana duševného vlastníctva).

Rezort tiež organizuje súťaž Inovatívny čin roka v štyroch kategóriách – výrobková inovácia, technologická inovácia, inovácia služby a medzinárodná kooperácia.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia