Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj
Centrum vedecko-technických informácií SR Štátny sektor

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj začala svoju činnosť v Bruseli 2. januára 2014, kedy ju založili Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Centrum vedecko-technických informácií SR.

Kancelária sa zameriava na sledovanie a analýzu európskych politík a nástrojov na podporu výskumu, vývoja a inovácií, a to najmä prostredníctvom nového rámcového programu pre výskum a inovácie - Horizont 2020.

Úlohou styčnej kancelárie je zefektívniť komunikáciu s európskymi i medzinárodnými inštitúciami v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Za týmto účelom ponúka služby najmä v oblasti poskytovania cielených a aktuálnych informácií pre slovenských výskumníkov, poskytuje podporu pri príprave výskumných a inovačných projektov, sprostredkúva kontakty a stretnutia v príslušných európskych inštitúciách a v neposlednom rade je aktívna v oblasti propagácie slovenského výskumu a inovácií v európskom a medzinárodnom meradle. 

Styčná kancelária poskytuje slovenským výskumníkom, ako aj výskumníkom pôsobiacim na Slovensku svoje služby bezplatne. Koordináciu činnosti kancelárie zabezpečuje MŠVVaŠ SR.

Pre viac informácií o kancelárii navštívte jej oficiálnu webovú stránku.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia