JEREMIE - Spoločné európske zdroje pre veľmi malé až stredné podniky
Súkromný neziskový sektor

JEREMIE - Spoločné európske zdroje pre veľmi malé až stredné podniky

Iniciatíva Európskej komisie a Európskeho investičného fondu JEREMIE je na Slovensku implementovaná cez Slovenský záručný a rozvojový fond.

Zameriava sa najmä na investície rizikového kapitálu a portfóliové záruky pre malé a stredné podniky. Na návratnú finančnú podporu MSP disponuje zdrojmi vo výške 100 miliónov eur. Medzi možné produkty iniciatívy JEREMIE na Slovensku okrem rizikového kapitálu a záruk patria aj mikroúvery, globálne pôžičky, podriadené pôžičky, pôžičky s účasťou, mezanínové pôžičky, financovanie prenosu technológií a služby podnikateľských anjelov.

V súčasnosti sa implementujú tri finančné produkty:

  •  Nástroje rizikového kapitálu
  •  Portfóliové záruky
  •  Portfóliovoý úverový finančný nástroj zdieľaného rizika

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia