CIF – Fórum kreatívneho priemyslu
Súkromný neziskový sektor

CIF – Fórum kreatívneho priemyslu

CIF združuje subjekty, ktoré pôsobia v kreatívnom priemysle.

Jeho úlohou je propagovať tento sektor a vytvárať preň vhodné podmienky pre rozvoj. Slúži ako platforma na vzájomné prepájanie a zdieľanie informácií a know-how v oblasti príslušnej regulácie a legislatívy a ochrany duševného vlastníctva. Svojich členov tiež zastupuje v medzinárodných organizáciách kreatívneho priemyslu.

Predmetom činnosti CIF v súlade so stanovami združenia je:

 • vytváranie komunikačnej platformy pre oblasť kreatívneho priemyslu,
 • ochrana záujmov kreatívneho priemyslu a presadzovanie spoločných záujmov členov fóra,
 • vytváranie platformy pre technologické, obchodné a etické štandardy kreatívneho priemyslu a kódexu správania sa na vnútroštátnej úrovni a ich hodnotenie,
 • vytváranie prostredia pre uplatňovanie a ochranu práv duševného vlastníctva, najmä protipirátskymi aktivitami a ochranou archívov,
 • monitoring prípravy a implementácie regulačných nástrojov v rámci SR a EÚ,
 • spolupráca s regulačnými orgánmi a inými orgánmi verejnej moci, najmä pri príprave legislatívneho prostredia,
 • spolupráca s tretími osobami, najmä v oblasti technologického výskumu,
 • zastupovanie členov v medzinárodných organizáciách kreatívneho priemyslu,
 • podieľanie sa na vytváraní kódexov správania sa na úrovni EÚ a ich hodnotení,
 • vytváranie štatistických a informačných databáz v oblasti kreatívneho priemyslu a vzájomné zdieľanie týchto informácií,
 • popularizácia fóra a výsledkov jeho činnosti,
 • propagácia kreatívneho priemyslu

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia