Jozef Kozár
Veda a výskum

Jozef Kozár

Ing., PhD.

Mars Systems Laboratory

planetárny vedec a systémový inžinier so zameraním na kozmické sondy

Štúdium:
Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach (PhD.)
Oxford College ODL DLC, United Kingdom
Vojenská letecká akadémia, Košice

Pracoviská a významné funkcie:
Mars Systems Laboratory - research scientist
šéfredaktor medzinárodného žurnálu zameraného na výskum Marsu - Science & Mars Journal

Najdôležitejšie výsledky:
Autor teoretického konceptu satelitného navigačného systému pre planétu Mars;
práca na výskume Marsu – planetárne podmienky, ionosféra a jej interakcia s prevádzkou technologických prostriedkov na výskum Marsu (povrchové a orbitálne sondy).
Publikácie:
Aktuálny zoznam nájdete na adrese http://www.sciencemars.com/kozar/#2

Výskumná činnosť a participácia na projektoch:

Projekt 1

Teoretický koncept satelitného navigačného systému pre planétu Mars. Výskum zameraný na planetárne podmienky Marsu a ich vplyv na potenciálny globálny navigačný satelitný systém + samotný návrh konceptu celého satelitného navigačného systému pre Mars (GNSS FATIMA). Planetárny výskum obsiahnutý v rámci riešenia – ionosférické podmienky planéty Mars, ionosférická refrakcia a vplyvy na GNSS, atmosférické podmienky Marsu. Analýza ostatných planetárnych podmienok Marsu a ich vplyvu na GNSS. Vstupné dáta zo sond Mars Global Surveyor (NASA), Mars Express (ESA), MAVEN (NASA).

Projekt 2

Výskum a návrh konceptu re-translačnej stanice umiestnenej na mesiaci Marsu – Phobos (projekt v spolupráci s NASA). Výskum rozdelený na dve časti – planetárny výskum a výskum zameraný na návrh konceptu samotnej stanice. Úlohou stanice bude sprostredkovanie dátového a telekomunikačného spojenia medzi povrchovými a orbitálnymi sondami na Marse, satelitným navigačným systémom Marsu a pozemným riadením na Zemi. Samotný systém umožní radikálne zlepšenie efektivity umiestnenia kozmických sond alebo pilotovanej kozmickej lode na orbite Marsu a samotné pristávanie na povrchu Marsu.

Projekt 3

Analýza snímok povrchu Marsu zo sondy Mars Reconnaissance Orbiter (NASA), projekt HiRISE. Názov: Analysis of HiRISE image cutouts to measure fans that appear in the spring on the seasonal ice cap of Mars.

Projekt 4

Externá participácia na projekte “Inteligentná meteorologická stanica na KKUI FEI TUKE + SOSA”. Projekt so zameraním na monitoring lokálnej meteorologickej situácie v meste a na klimatický vývoj v urbánnych podmienkach (mesto Košice).

Členstvo vo vedeckých organizáciách:
The Planetary Society Pasadena California (USA)
The European Research Infrastructure for Planetary Science (EU)
Commission on Planetary Cartography of International Cartographic Association
Oxford University Space and Astronomy Society – Oxford, UK

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia