Výskumné centrum ESET má študentov pripraviť na prax

Frédérique Hazéová

V priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií STU dnes otvorili nové výskumné centrum, ktoré je spoločným projektom Slovenskej technickej univerzity, Univerzity Komenského a slovenskej bezpečnostnej spoločnosti ESET.

Výskumné centrum ESET má študentov pripraviť na prax

Pri slávnostnom otvorení centra sa na pôde STU neprestrihávala obyčajná stuha. Foto: ESET

Vyvrcholením slávnostného otvorenia bolo prestrihnutie pásky prezidentom Andrejom Kiskom, rektorom STU Robertom Redhammerom, rektorom UK Karolom Mičietom a riaditeľom výskumu a vývoja spoločnosti ESET Jurajom Malchom. Pod ich nožnicami neskončila hocijaká páska, ale dierna, ktorá v minulosti slúžila na vkladanie údajov do počítačov.

Výskumné centrum ESET by malo slúžiť najmä študentom Fakulty elektrotechniky a informatiky STU, Fakulty informatiky a informačných technológií STU a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Poskytnuté im budú konzultácie pri príprave vedeckých prác, ako aj priestor na realizáciu vlastných experimentov z oblasti informačnej bezpečnosti.

V nových priestoroch sa tiež budú realizovať cvičenia voliteľného predmetu Základy reverzného inžinierstva, ktorý budú vyučovať bezpečnostní experti z ESETu. Zúčastniť sa ho budú môcť študenti vyššie uvedených fakúlt.

„V ESETe používame reverzné inžinierstvo najmä na odhalenie skrytej činnosti vírusov a iného škodlivého kódu, je však využiteľné aj v iných oblastiach informačných technológií, napríklad na analýzu či optimalizáciu kvality a spoľahlivosti kódu,“ vysvetľuje riaditeľ výskumu a vývoja spoločnosti ESET Juraj Malcho.

Podľa rektora STU Roberta Rehammera by malo centrum slúžiť aj na to, aby sa poznatky zo škôl pretavovali do nových podnikateľských zámerov, podporovali vznik nových podnikov a pracovných príležitostí a aby aktérmi v tomto procese boli najmä kreatívni mladí ľudia s dobrým vzdelaním.

kiska v centre eset foto eset

Prezident Andrej Kiska navštívil aj priestory nového centra. Foto: ESET

„Zo zahraničia vieme, že zlomovým bodom pri vytváraní takého prostredia bol skoro vždy vstup významného strategického partnera,“ vysvetľuje Redhammer. V prípade novootvoreného centra výskumu je ním bezpečnostná spoločnosť ESET. Spolupráca práve s STU a s Univerzitou Komenského však nie je nijakým prekvapením, spoločnosť zamestnáva množstvo absolventov zo zúčastnených fakúlt.

Podľa slovenského prezidenta Andreja Kisku ide v prípade účasti ESETu na hlbšom vzdelávaní študentov a ich príprave do praxe aj o istú filantropiu. „Som veľmi rád, že takýto príklad uvedomia si toho, že sme v živote veľa dostali a máme to aj vracať, a to v krajine, ktorá nám to možno dala, tu máme,“ vyhlásil.

Projekt je sám o sebe súčasťou väčších plánov. „Výskumné centrum je prvým krokom, na ktorý chceme nadviazať, uvedomujúc si význam informačnej bezpečnosti pre spoločnosť,“ uviedol rektor Univerzity Komenského Karol Mičieta. V budúcnosti chcú preto podľa neho v spolupráci so štátnymi orgánmi, akademickou obcou, ako aj komerčnou sférou vybudovať Centrum excelencie pre informačnú bezpečnosť.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia