Právnická fakulta UK
Univerzita Komenského v Bratislave Sektor vysokých škôl

Právnická fakulta UK

V júni roku 1919 bola spolu s Univerzitou Komenského zriadená aj Právnická fakulta.

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ako najstaršia slovenská vzdelávacia a vedecká ustanovizeň v oblasti vied o štáte a práve, podstatným spôsobom pomáha zachovávať tradičné hodnoty právnickej vzdelanosti.

Fakulta pozostáva z jednotlivých katedier - Katedra právnych dejín, Katedra teórie práva a sociálnych vied, Katedra ústavného práva, Katedra správneho a environmentálneho práva, Katedra obchodného, finančného a hospodárskeho práva, Katedra občianskeho práva, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, Katedra medzinárodného práva a európskeho práva, Katedra ekonomických vied a práva informačných a komunikačných technológií, Katedra právnej komunikácie, telovýchovy a športu a Ústavu medzinárodných vzťahov.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia