Právnická fakulta TU
Trnavská univerzita v Trnave Sektor vysokých škôl

Právnická fakulta TU

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave je centrom právnického vzdelávania a vedeckého výskumu v oblasti štátu a práva s dôrazom na morálne princípy kresťanstva a základné demokratické zásady právneho štátu.

Súbežne je orientovaná na štúdium, interpretáciu a aplikáciu slovenského verejného práva, slovenského súkromného práva, medzinárodného práva a európskeho práva. Právnická fakulta začala svoju vzdelávaciu a vedeckú činnosť rozvíjať 1. októbra 1998. Prvé návrhy vedeckých projektov predložila fakulta v roku 1999. V súčasnosti rieši projekty ako napríklad Experiences with Implementation and Application of EU Law within Visegrad Countries či Inovatívne formy vzdelávania v transformujúcom sa univerzitnom vzdelávaní.

Štruktúru fakulty tvoria Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia, Katedra ústavného práva, Katedra propedeutiky právnických predmetov, Katedra občianskeho a obchodného práva, Katedra teórie práva, Katedra rímskeho a cirkevného práva, Katedra trestného práva a kriminológie, Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva, Katedra dejín práva, Katedra medzinárodného práva a európskeho práva, Ústav práva duševného vlastníctva, Ústav pre právne otázky náboženskej slobody.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia