Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Univerzita Komenského v Bratislave Sektor vysokých škôl

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Fakulta sociálnych a ekonomických vied vznikla 5. júna 2002.

Na fakulte sa v súlade so štruktúrou fakulty a sústavou študijných a vedných odborov realizuje a rozvíja podľa sústavy študijných odborov SR vedecký výskum v týchto oblastiach (sociálno-vedných disciplínach): sociálne, ekonomické a právne vedy, spoločenské a behaviorálne vedy, politológia, verejná politika a verejná správa, teória politiky, psychológia, sociálna psychológia a psychológia práce, sociálna antropológia, ekonómia a manažment a kvantitatívne metódy v ekonómii. Organizačnú štrukúru tvoria Ústav aplikovanej psychológie, Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, Ústav sociálnej antropológie a Ústav verejnej politiky a ekonómie.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia