Ústav dopravnej techniky a konštruovania SjF STU
Strojnícka fakulta STU Sektor vysokých škôl

Ústav dopravnej techniky a konštruovania SjF STU

Ústav dopravnej techniky a konštruovania vznikol zlúčením Katedry automobilov, lodí a spaľovacích motorov a Katedry častí strojov v roku 2007.

Ústav pozostáva z Oddelenia konštruovania a mobilných pracovných strojov a Oddelenia automobilov, lodí a spaľovacích motorov.

Profil ústavu ústavu pozostáva z riešenia problematiky ozubených prevodov a teórie neevolventných ozubení, optimalizácie konštrukcií prevodových sústav, tvorby modulárnych zostáv pracovných strojov, riešenia tribotechnických systémov exponovaných trecích sústav v dopravnej technike či odborných oblastí ako motorové vozidlá, lode a spaľovacie motory, stavebné stroje.

Vedecko – výskumná činnosť a spolupráca s praxou je viac ako 50 rokov projektovo orientovaná pracovníkmi oddelení Ústavu dopravnej techniky a konštruovania na riešenia koncepčných úloh rozvoja odvetvia, systémové riešenia zavádzaných výrob, až po jednotlivé stroje a zariadenia dopravnej a manipulačnej techniky, problematiky automobilového a lodiarskeho priemyslu, ako aj na štúdium vplyvu vybraných geometrických a pevnostných parametrov konštrukčných uzlov slúžiacich na prenos výkonu s cieľom dosiahnuť optimálne tribologické a ekologické charakteristiky.

 

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia