Ústav riadenia a priemyselnej informatiky FEI STU
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Sektor vysokých škôl

Ústav riadenia a priemyselnej informatiky FEI STU

Ústav riadenia a priemyselnej informatiky vznikol v roku 2006 spojením Katedry automatizácie a regulácie, Katedry automatizovaných systémov riadenia a Katedry ekonómie a manažmentu.

Jeho organizačnú štruktúru tvoria Oddelenie systémov a signálov, Oddelenie metód automatického riadenia, Oddelenie informačných a komunikačných systémov, Oddelenie robotiky a umelej inteligencie, Oddelenie aplikovanej mechatroniky.

Vedeckovýskumná činnosť sa orientuje najmä na rozvoj metód automatického riadenia a ich aplikácie v oblasti pohonných systémov, robotiky, energetiky a chemickotechnologických procesov. Do popredia záujmu sa postupne dostali metódy optimálneho riadenia zložitých systémov, decentralizovaného, adaptívneho, robustného a prediktívneho riadenia, v súčasnosti najmä problémy sieťového a robustného hybridného riadenia a metódy výpočtovej inteligencie v riadení.

Ústav zároveň rieši výskumné projekty ako napr. Výskum riadenia servisného robota s duálnou vizuálnou precepciou, Pokročilé metódy robustného a optimálneho riadenia či AUTOWELDLINK – Vysokoproduktívne automatizované zváranie veľkokapacitných nádrží a potrubí.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia