Katedra požiarneho inžinierstva FŠI UNIZA
Fakulta bezpečnostného inžinierstva ZU Sektor vysokých škôl

Katedra požiarneho inžinierstva FŠI UNIZA

Katedra bola vytvorená v roku 2001.

Vedecká práca Katedry požiarneho inžinierstva je orientovaná na organizáciu a technické zabezpečenie požiarnej ochrany, protipožiarnu bezpečnosť pozemných stavieb a tunelov na cestných komunikáciách, požiarne inžinierstvo s dôrazom na hasičskú techniku a bezpečnosť v technologických procesoch, záchranné systémy, realizáciu záchranných prác v krízových podmienkach a na pôsobenie jednotiek HaZZ v rámci integrovaného záchranného systému.

Katedra požiarneho inžinierstva organizuje každý druhý rok vedecko-odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou "Ochrana pred požiarmi a záchranné služby". Cieľom konferencie je oboznámiť účastníkov s najnovšími poznatkami a praktickými skúsenosťami z oblasti ochrany pred požiarmi a s teóriou a praxou záchranných služieb.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia