Európsky patentový úrad
Sektor zahraničných organizácií

Európsky patentový úrad

Európsky patentový úrad je jednou z najväčších nezávislých inštitúcií v Európe a patrí k najväčším patentovým úradom na svete. Úrad sídli v Mníchove a pobočky má v Berlíne, v Bruseli, Haagu a vo Viedni.

Európsky patentový úrad (EPO) bol založený s cieľom posilniť spoluprácu medzi európskymi krajinami v oblasti ochrany vynálezov. Vďaka centralizovanému procesu môžu vynálezcovia získavať patenty vo viac ako 40 členských krajinách Európskej patentovej organizácie.
EPO je výkonným orgánom Európskej patentovej organizácie, pričom je financovaný z vlastných zdrojov. Európska patentová organizácia je medzivládna organizácia, ktorá bola zriadená 7. októbra 1977 na základe Európskeho patentového dohovoru (EPC) podpísaného v Mníchove v roku 1973. Zastrešuje dva výkonné orgány – Európsky patentový úrad a Správnu radu, ktorá dohliada na činnosť Úradu.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia