Ján Bakoš
Veda a výskum

Ján Bakoš

prof., PhDr., DrSc.

Ústav dejín umenia SAV
Slovenská akadémia vied

historik umenia

Štúdium:
Filozofická fakulta UK Bratislava 1960 - 1961
Filozofická fakulta Masarykovej univerzity Brno 1961 - 1965

Pracoviská a významné funkcie:
Umenovedný ústav SAV (1985 - 1990 riaditeľ)
Predsedníctvo SAV (1990 - 1992, od 2005)
Ústav dejín umenia SAV (1990 - 2005 riaditeľ)
Karlova univerzita v Prahe (1996 - profesor)
Univerzita Komenského v Bratislave (1997 - profesor)

Študijné pobyty:
Rakúsko (1986, 1997)
USA (1993, 1998, 2004)
Holandsko (1994)
Veľká Británia (1994, 2000, 2003)
Švajčiarsko (2000)
Nemecko (1987, 2002, 2008, 2009)

Najdôležitejšie výsledky: Monografie:
Dejiny a koncepcie stredovekého umenia na Slovensku (1984);
Umelec v klietke;
Štyri trasy metodológie dejín umenia (2000);
Periféria a symbolický skok (2000);
Intelektuál a Pamiatka (2004).

Vedecká výchova, doktorandské štúdium: 2/8

Medzinárodné projekty: 5

Členstvo vo vedeckých organizáciách:
Umeleckohistorická spoločnosť Slovenska (1990 - 1997 predseda)
Association internationale des critiques d'art
International Association for Aesthetics

Významné ocenenia: Herderova cena (Universität Wien, 2000)

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia