Miroslav Barančík
Veda a výskum

Miroslav Barančík

RNDr., DrSc.

Ústav pre výskum srdca SAV
Slovenská akadémia vied

biochemik

Štúdium: Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, 1987 

Pracoviská a významné funkcie: Ústav pre výskum srdca SAV (od 2010 riaditeľ) 

Najdôležitejšie výsledky: V oblasti vnútrobunkovej signalizácie a regulačných mechanizmov podieľajúcich sa na adaptácii živočíšnych buniek na patologické situácie. 

Časopisecké publikácie, monografie, ohlasy: 55/477; Najvýznamnejšie publikácie: M. Barančík et al., J. Cardiovasc. Pharmacol. 35: (2000), 474-483; I. Eitenmuller et al., Circ. Res. 99(6), (2006), 656-662 

Vedecká výchova, dokto- randské štúdium: 4 

Medzinárodné projekty: 0/2 

Členstvo vo vedeckých organizáciach: International Union of Biochemistry and Molecular Biology, International Union of the Physiological Societes 

Významné ocenenia: Cena Slovenskej fyziologickej spoločnosti za najlepšiu publikáciu v roku 2005

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia