Alena Gajdošová
Veda a výskum

Alena Gajdošová

RNDr., CSc,

Slovenská akadémia vied
Oddelenie populačnej genetiky a šľachtenia
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV

rastlinná biotechnologička

Narodená: 13. január 1957

Štúdium: Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, 1981

Pracoviská a významné funkcie: Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra, Ústav dendrobiológie Arborétum Mlyňany

Najdôležitejšie výsledky: Pletivové kultúry rastlín; Regenerácia in vitro a mikropropagácia vybraných druhov drobného ovocia a lesných drevín; Mutačné šľachtenie láskavca

Časopisecké publikácie, ohlasy: 39/170; Najvýznamnejšie publikácie: Iliev, I., Gajdošová, A., Libiaková, G., Jain, S. M.: Plant micropropagation. Chapter I - Plant Cell Culture - Essential Methods. In: Anthony P. and Davey M. (eds., 2010), pp. 358; Brisibe, E., A., Gajdošová, A., Olesen, A., Andersen, S., B. Cytodifferentiation and transformation of embryogenic callus lines derived from anther culture of wheat. Journal of Experimental Botany (2000), Vol. 51, 343, pp. 187-196

Vedecká výchova, doktorandské štúdium: 2

Medzinárodné projekty: 7/1

Členstvo vo vedeckých organizáciách: European Amaranth Association (prezident)

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia