Ladislav Hluchý
Veda a výskum

Ladislav Hluchý

doc., Ing., CSc.

Ústav informatiky SAV
Slovenská akadémia vied
  • Teoretická informatika, Aplikovaná informatika

informatik

Štúdium: Elektrotechnická fakulta SVŠT Bratislava, 1975

Pracoviská a významné funkcie: Ústav technickej kybernetiky SAV (vedúci oddelenia), Ústav počítačových systémov SAV, neskôr Ústav informatiky SAV (od 1999 do 2015 riaditeľ)

Najdôležitejšie výsledky: Súbor znalostí v administratívnych tokoch práce, grido- vo orientované riešenia pre zložité interaktívne aplikácie, znalostná tvorba servisne orientovaných tokov práce zameraných na gridové počítanie, distribuovaná agentová platforma pre bezpečný a dôveryhodný prístup k informáciám, systémovo sémantické a procesné spracovanie informácií.

Časopisecké publikácie, monografie, patenty, ohlasy: 72/4/2/190; Najvýznamnejšie publikácie: 3 kapitoly v monografii Cunha C.. J., Kascuk P., Winter C., S.: Parallel Program Development For Cluster Computing, (2001); Mapping and Scheduling of Parallel Programs. Hluchý L., et al.; Babík M., Hluchý, L.: Optimizing description logic reasoning for the large-scale semantic repositories. In Concurrency and computation - practice & experience, (2009), vol. 21, p. 635-650

Vedecká výchova, doktorandské štúdium: 7

Medzinárodné projekty: 1/4

Členstvo vo vedeckých organizáciách: EGI Council (European Grid Initiative); IRG (e-Infrastructure Reflection GROUP); IEEE

Významné ocenenia: Best demo award na konferencii projektu EGEE v Aténach, Cena SAV za vedecko-výskumnú činnosť v oblasti spolupráce s vysokými školami, čestný profesor Óbuda univerzity, Maďarsko

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia