Miroslav Koóš
Veda a výskum

Miroslav Koóš

Ing., DrSc.

Chemický ústav SAV
Slovenská akadémia vied

chemik

Štúdium: Chemicko-technologická fakulta SVŠT Bratislava, 1976

Pracoviská a významné funkcie: Chemický ústav SAV (od 1976, 1993 - 2011 zástupca riaditeľa, od 2011 riaditeľ) 

Najdôležitejšie výsledky: Nové metódy syntézy biologicky významných sacharidov a heterocyklických zlúčenín a ich štruktúrna charakterizácia.

Časopisecké publikácie, monografie, patenty, ohlasy: 78/2 kapitoly/8/236

Vedecká výchova, doktorandské štúdium: 3 

Medzinárodné projekty 3/9

Členstvo vo vedeckých organizáciách: Slovenská chemická spoločnosť, International Society of Heterocyclic Chemistry

Významné ocenenia: Čestná plaketa SAV Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách, Medaila SAV za podporu vedy

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia