Oľga Ondrašovičová
Veda a výskum

Oľga Ondrašovičová

prof., Ing., PhD.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

prorektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Vzdelanie: Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre, 1981

Pracoviská a významné funkcie: od r. 1970 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach: Katedra hygieny zvierat a životného prostredia. Od r. 2007 prorektorka UVLF pre zahraničné a doktorandské štúdium. 

Vedecko-výskumná činnosť: hygiena chovu zvierat a welfarea ochrana životného prostredia. Zodpovedná riešiteľka 5 RP projektu SAFO, projektu VEGA a spoluriešiteľka 6. RP WELANIMAL a grantových úloh na pracovisku. Školiteľka 13 doktorandov.

Publikácie: 10 knižných a učebných textov, 3 učebné texty v EN jazyku, 25 publikácií v CC časopisoch.

Členstvá: Vedecká rada UVLF v Košiciach; členka odbornej skupiny pre Ochranu zvierat na ŠVPS SR; členka ISAH; členka COST; členka Česko - slovenskej spoločnosti mikrobiologickej a bioklimatologickej.  

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia