Oľga Sisáková
Veda a výskum

Oľga Sisáková

prof., PhDr., PhD.

Inštitút etiky a bioetiky FF UNIPO
Filozofická fakulta UNIPO
Prešovská univerzita v Prešove

vedúca inštitútu

Vzdelanie: Filozofická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, 1972

Pracoviská a významné funkcie: vedúca Inštitútu filozofie Filozofickej fakulty PU v Prešove

Vedecké zameranie: filozofia človeka z hľadiska teoretickej filozofie (filozofická antropológia), ako aj dejiny filozofie postmetafyzického obdobia, dielo Kierkegaarda, Nietzscheho, Diltheya, Simmela, Webera, Schelera, Plessnera, Heideggera, Gadamera, filozofia života, personalizmus, filozofia existencie a ich modifikácia v druhej polovici 20. st.

Projekty: spoluriešiteľka 5 projektov VEGA, jedného projektu APVV

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia