Peter Švorc
Veda a výskum

Peter Švorc

prof., PhDr., PhD.

Katedra novovekých a najnovších slovenských dejín IH FF UNIPO
Inštitút histórie FF UNIPO
Filozofická fakulta UNIPO
Prešovská univerzita v Prešove

vedúci katedry

Vzdelanie: Filozofická fakulta UPJŠ v Prešove, 1981

Pracoviská a významné funkcie: 1981 – 1982 – odborný pracovník vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, 1983 – 1998 – odborný asistent na Katedre dejín (od 1990 Katedre slovenských dejín a archívnictva) FF UPJŠ v Prešove, 1998 – 2003 - docent na Katedre slovenských dejín a archívnictva FF PU v Prešove, od 2004 – profesor na Katedre dejín a archívnictva FF PU v Prešove, aktuálne vedúci Katedry novovekých a najnovších slovenských dejín Filozofickej fakulty PU v Prešove

Vedecké zameranie: Stredoeurópske dejiny 20. storočia, dejiny Slovenska v 20. storočí s osobitným zreteľom na vysťahovalectvo, dejiny poľnohospodárstva a cirkevné dejiny, dejiny Podkarpatskej Rusi v prvej polovici 20. storočia.

Projekty: spoluriešiteľ 12-tich vedeckých projektov

Publikácie: autor piatich knižných publikácií

Ocenenia: 1980 – Cena literárneho fondu za prácu Kolektivizácia poľnohospodárstva na Spiši v rokoch 1949 - 1960, 1988 – Cena rektora UPJŠ v Košiciach za monografiu Podtatranské premeny, Košice 1988, 1992 – Cena predsedu Slovak Garden Florida (USA) za prácu Americkí Slováci a Slovensko v prvých dvoch desaťročiach 20. Storočia, 1993 – Cena literárneho fondu Slovenskej republiky za knihu Rozbíjali monarchiu, Košice 1992, 2000 – Cena mesta Prešov za knihu Sprievodca po sakrálnych pamiatkach a cirkevnom živote Prešova, Prešov 1999

Členstvá: od 1983 – člen Slovenskej historickej spoločnosti SAV, 1986 – 1989 – predseda Rady mladých vedeckých pracovníkov na FF UPJŠ v Prešove + člen Rady mladých vedeckých pracovníkov UPJŠ v Košiciach, 1991 – 1993 – člen Akademického senátu UPJŠ v Košiciach, od 1993 – člen Spolku slovenských spisovateľov v Bratislave, 1994 – 1996 – predseda Akademického senátu FF UPJŠ v Prešove, 1994 – 1996 – člen Rady vysokých škôl Slovenskej republiky, od 1994 – člen Muzeálnej slovenskej spoločnosti v Martine, od 1994 – člen Slovensko-českej komisie historikov, od 1996 – člen výboru Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV, 1996 – 2001 – člen redakčnej rady časopisu Historická revue, od 1997 – člen redakčnej rady Acta Collegii evangelici Prešoviensis, člen redakčnej rady Annales historici Prešovienses, 1997 – 2002 – podpredseda Slovenského národného komitétu historikov, 1999 – 2003 – podpredseda Akademického senátu PU v Prešove, od 2000 – člen pracovnej skupiny pre dejiny protestantských cirkví v strednej a východnej Európe (Aarhus/Dánsko – Münster/Nemecko), od 2000 – člen Syndikátu slovenských novinárov, od 2001 – podpredseda Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV v Bratislave, od 2001 – člen redakčnej rady História – revue, od 2001 – člen redakčnej rady Kirchliche Zeitgeschichte. Internationale Halbjahresschrift für Theologie und Geschichtswissenschaft (Heidelberg), člen pracovnej skupiny pre súčasné cirkevné dejiny so sídlom v Mníchove, 2001 - 2005 - vedúci Katedry slovenských dejín a archívnictva na FF PU, od 2002 – člen Slovenského národného komitétu historikov, od 2002 – člen Komisie VEGA, od 2003 – člen redakčnej rady Ročenky Katedry dejín FHPV PU v Prešove, od 2003 - člen pracovnej skupiny Akreditačnej komisie pre históriu a etnológiu.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia