Peter Karpinský
Veda a výskum

Peter Karpinský

PhDr., PhD.

Katedra slovenského jazyka ISMaKŠ FF UNIPO
Inštitút slovakististických‚ mediálnych a knižničných štúdií FF UNIPO
Filozofická fakulta UNIPO
Prešovská univerzita v Prešove

vedúci katedry

Vzdelanie: Filozofická fakulta UPJŠ, 1995

Pracoviská a významné funkcie: vedúci Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty PU v Prešove

Vedecké zameranie: dejiny jazyka a dialektológia, dejiny a teória komiksu

Členstvá: člen Grantovej komisie pri Ministerstve kultúry Slovenskej republiky a člen slovenských a medzinárodných literárnych porôt.

Významné ocenenia: Cena rektora Prešovskej Univerzity 2007, Cena Literárneho fondu 2007, Prémia Cena Ivana Kraska 1998 a Cena Najlepšia detská kniha zima 2001 a 2007.

Tvorba: zakladateľ a vedúci divadelného súboru DTS (Divadlo teatrálnej skratky). Je autorom niekoľkých kníh pre deti a pre dospelých a taktiež i divadelných hier a scenárov. Redakčne vedie literárny zábavník pre základné školy Zips.

 

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia