Jaroslava Durdiaková
Veda a výskum

Jaroslava Durdiaková

RNDr., PhD.

Fyziologický ústav LF UK
Lekárska fakulta UK
Univerzita Komenského v Bratislave

genetička

RNDr. Jaroslava Durdiaková, PhD. sa venuje odhaľovaniu biologických korelátov kognitívnych funkcií s hlavným zameraním na úlohu testosterónu (a génov zapojených do jeho metabolizmu) pri modulácii správania sa, kognitívnych funkcií a emócií. Podieľa sa aj na projektoch výskumu etiológie autizmu.

Štúdium:
Fyziologický ústav Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave - Normálna a patologická fyziológia – PhD. (2010 – 2014)
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave – Genetika – RNDr. (2008 – 2010)
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave - Biológia (2005 – 2008)

Pracoviská a významné funkcie:
Fyziologický ústav LF UK
Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK

Zahraničné stáže:
Carver College of Medicine, Department of Psychiatry; Medical Education and Research Facility, University of Iowa, Iowa City, IA, USA - práca v genetickom laboratóriu zameranom na odhaľovanie molekulárnych príčin psychiatrických ochorení, napr. autizmus a schizofrénia; získanie laboratórnych zručností - microarray, TaqMan (máj – august 2011)

Autism Research Center, Department of Psychiatry, University of Cambridge, United Kingdom - práca vo výskumnom centre zameranom na výskum autizmu, odhaľovanie jeho molekulárnych príčin, hľadania kandidátnych génov s úlohou v etiológii autizmu; získanie zručností so softvérmi na genetickú analýzu (jún – august 2013)

Granty: hlavný riešiteľ 3 grantov mladých Univerzity Komenského, spoluriešiteľ viacerých grantových projektov (APVV, VEGA).

Vedecká výchova: 1 bakalár, 1 diplomant

Iné schopnosti:
bohaté skúsenosti s prácou v biologickom laboratóriu zameranom na mikrobiálnu genetiku aj humánny výskum: znalosť moderných molekulárno-genetických metód (mikrobiálne transformácie a klonovanie, elektroforéza, Western blot, microarray, ELISA, izolácie DNA z telových tekutín, PCR, genotypizačné metódy RFLP, TaqMan a pod.).

Výber z publikácií:
Durdiakova J., D., Celec P.: Testosterone and its metabolites--modulators of brain functions. Acta Neurobiol Exp, 71(4):434-54, 2011;
Durdiakova J., Kamodyova N., Ostatnikova D., Vlkova B., Celec P.: Comparison of different collection procedures and two methods for DNA isolation from saliva. Clin Chem Lab Med, 50 (4):643-647, 2012;
Durdiakova J., Hodosy J., Kubranska A., Ostatnikova, D., Celec, P.: The effect of mental rotation on changes in plasma testosterone and cortisol levels. Cen Europ J Biol, 7(6):1005-1012, 2012;
Durdiakova J, Lakatosova S, Kubranska A, Laznibatova J, Ficek A, Ostatnikova D, Celec P: Mental rotation in intellectually gifted boys is affected by androgen receptor CAG repeat polymorphism. Neuropsychologia, 51(9):1693-8, 2013;
Durdiakova J, Fabryova H., Koborova I, Ostatnikova D, Celec P. The effects of saliva collection, handling and storage on salivary testosterone measurement. Steroids, 78:1325-1331, 2013;
Durdiakova J, Warrier V, Banerjee-Basu S, Baron-Cohen S, Chakrabarti B. STX1A and Asperger syndrome: a replication study. Mol Autism, 5(1):14 doi: 10.1186/2040-2392-5-14, 2014;
Durdiakova J, Warrier V, BAron-Cohen S, Chakrabarti B. Single nucleotide polymorphism rs6716901 in SLC25A12 gene is associated with Asperger syndrome. Mol Autism, 5(1):25. doi: 10.1186/2040-2392-5-25, 2014;
Kamodyova N, Durdiakova J, Celec P, Sedlackova T, Repiska G, Sviezena B, Minarik G: Prevalence and persistence of male DNA identified in mixed saliva samples after intense kissing. Forensic Sci Int Genet, 7(1):124-8, 2013;
Husarova V, Lakatosova S., Pivovarciova A., Bakos J., Durdiakova J., Kubranska A., Ostatnikova D.: Brief report: Plasma oxytocin is lower in children with Asperger syndrome and associated with autistic trait attention to detail. Open Journal of Psychiatry, 3, 399-402, 2013;
Kubranska A, Lakatosova S, Schmidtova E, Durdiakova J, Celec P, Ostatnikova D. Spatial abilities are not related to testosterone levels and variation in the androgen receptor in healthy young men. Gen Physiol Biophys. 2014 Mar 5. [Epub ahead of print];
Lakatosova S., Schmidtova E., Celec P., Janega P., Kubranska A., Durdiakova J., Ostatnikova D.:Prenatal testosterone influence on reelin expression in association with autism. Activitas Nervosa Superior-Rediviva, 52(4):247-252, 2010;
Lakatosova S., Celec P., Schmidtova E., Kubranska A., Durdiakova J., Ostatnikova D.:The impact of serotonergic stimulation on reelin and glutamate decarboxylase gene expression in adult female rats. Bratisl Lek Listy 112(2):58-62, 2011.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia