Ivana Budinská
Veda a výskum

Ivana Budinská

Ing., PhD.

Ústav informatiky SAV

informatička

Jej výskumná činnosť je orientovaná na oblasť kybernetiky a aplikovanej informatiky. Pôsobí ako externý pedagóg na FIIT STU.

Štúdium: Vysokoškolské vzdelanie získala na  ElF SVŠT  v Bratislavev r. 1987. V roku 2003 obhájila dizertačnú prácu  zameranú na riešenie optimalizačných úloh vo výrobných systémoch.

Pozície a významné funkcie: Od r. 1992  pracovala na Ústave teórie riadenia a robotiky SAV, neskôr na Ústave informatiky SAV. Od r. 2008 je vedúcou oddelenia Modelovania a riadenia diskrétnych procesov na ÚI SAV. Od júla 2015 je riaditeľkou Ústavu informatiky SAV.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia