európska aplikovaný výskum | experimentálny vývoj | inovácie individuálny | kooperatívny

Horizon Prize – Materiály pre čistý vzduch

Kód výzvy: H2020-CleanAir-2015-1

Plánovaný dátum spustenia výzvy: 26-01-2017
Dátum konečnej uzávierky: 23-01-2018 17:00:00 (Brussels local time)

Celkový rozpočet výzvy: €3,000,000
Hlavný pilier: Vedúce postavenie priemyslu
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Všeobecné informácie:
Priemerná dĺžka života sa v Európskej únii kvôli vystaveniu pevným prachovým časticiam vznikajúcim ľudskou činnosťou pravdepodobne skráti o 8,6 mesiaca. Vdychovanie týchto častíc môže mať tiež nepriaznivé účinky na dýchací, kardiovaskulárny, imunitný a nervový systém. Okrem toho môžu mať tiež negatívne účinky na klimatické zmeny a ekosystémy. 

Cena Horizontu 2020 za materiály pre čistý vzduch predstavuje finančné ocenenie v hodnote 3 000 000 eur. Odmenený ňou bude jedinec alebo tím, ktorý vyvinie najlepšie inovatívne materiálne riešenie, ktoré zredukuje koncentráciu daných častíc v urbanistických oblastiach.

Pre viac informácií o ocenení navštívte oficiálnu stránku výzvy.

Výzvy programu horizont 2020 zo stránok Európskej Komisie

For a better innovation support to SMEs

 • Identifier: H2020-INNOSUP-2018-2020
 • Specific programme:
 • Theme(s):
 • Type:
 • Publication date:
 • Deadline: Thu, 18 Oct 2018 17:00:00 (Brussels local time)
 • Budget:
 • Modification date: Fri, 19 Oct 2018

Latest information: IIMPORTANT INFORMATION FOR APPLICANTS Dear applicants, part A of the submission form includes a field "Fixed keyword 1". In this field, you are kindly required identify one single area that best describes the sector of economic activity of your proposed project. If your project stretches over several sectors, please select the predominant one of the one that is most relevant. Please be careful to provide correct information in this field and make sure you do not leave it open. The information you are expected to provide there is very important for the evaluation. The available sectors are:

 • Agriculture, rural development, fisheries
 • Biotechnology
 • Construction, civil engineering, infrastructures
 • Consumer products and services
 • Cultural and creative economy
 • Earth and related environmental sciences
 • Energy
 • Engineering and technology
 • Food and beverages
 • Health
 • Information and communication technology (ICT)
 • Security
 •  Space
 • Transport and mobility
Kind regards and many thanks for your information.

Space 2018-2020

 • Identifier: H2020-SPACE-2018-2020
 • Specific programme:
 • Theme(s):
 • Type:
 • Publication date:
 • Deadline: Tue, 6 Mar 2018 17:00:00 (Brussels local time)
 • Budget:
 • Modification date: Fri, 19 Oct 2018

Latest information: Guidance documents have been added or amended in call topics 01-EO, 04-EO, 10-TEC and 13-TEC. Please note that no guidance document will be issued for the call topic 22-SEC, even though the call text makes reference to such a document.

WIDESPREAD

 • Identifier: H2020-WIDESPREAD-2018-2020
 • Specific programme:
 • Theme(s):
 • Type:
 • Publication date:
 • Deadline: Thu, 15 Nov 2018 17:00:00 (Brussels local time)
 • Budget:
 • Modification date: Fri, 19 Oct 2018

Latest information: An update of the FAQs is available in the "additional/other documents" section.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia