európska aplikovaný výskum | experimentálny vývoj | inovácie individuálny | kooperatívny

Horizon Prize – Materiály pre čistý vzduch

Kód výzvy: H2020-CleanAir-2015-1

Plánovaný dátum spustenia výzvy: 26-01-2017
Dátum konečnej uzávierky: 23-01-2018 17:00:00 (Brussels local time)

Celkový rozpočet výzvy: €3,000,000
Hlavný pilier: Vedúce postavenie priemyslu
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Všeobecné informácie:
Priemerná dĺžka života sa v Európskej únii kvôli vystaveniu pevným prachovým časticiam vznikajúcim ľudskou činnosťou pravdepodobne skráti o 8,6 mesiaca. Vdychovanie týchto častíc môže mať tiež nepriaznivé účinky na dýchací, kardiovaskulárny, imunitný a nervový systém. Okrem toho môžu mať tiež negatívne účinky na klimatické zmeny a ekosystémy. 

Cena Horizontu 2020 za materiály pre čistý vzduch predstavuje finančné ocenenie v hodnote 3 000 000 eur. Odmenený ňou bude jedinec alebo tím, ktorý vyvinie najlepšie inovatívne materiálne riešenie, ktoré zredukuje koncentráciu daných častíc v urbanistických oblastiach.

Pre viac informácií o ocenení navštívte oficiálnu stránku výzvy.

Výzvy programu horizont 2020 zo stránok Európskej Komisie

Inducement prize: Big Data technologies

 • Identifier: H2020-BigDataPrize-2017
 • Specific programme:
 • Theme(s):
 • Type:
 • Publication date:
 • Deadline: Thu, 12 Apr 2018 17:00:00 (Brussels local time)
 • Budget:
 • Modification date: Fri, 19 Jan 2018

Latest information: A new version of the Rules for Contest (RoC) has been published to:
- correct some discrepancies  between the Call text and the RoC in the deadlines for registration and submission;
- and to correct a drafting mistake (in page 7 the word "deadline" has been added into the sentence: "After the registration deadline, participants will be able to download a starting kit [...]").  

Space 2018-2020

 • Identifier: H2020-SPACE-2018-2020
 • Specific programme:
 • Theme(s):
 • Type:
 • Publication date:
 • Deadline: Thu, 5 Mar 2020 17:00:00 (Brussels local time)
 • Budget:
 • Modification date: Fri, 19 Jan 2018

Latest information: there are Frequently Asked Questions under the topic SPACE-15-TEC-2018.

Space 2018-2020

 • Identifier: H2020-SPACE-2018-2020
 • Specific programme:
 • Theme(s):
 • Type:
 • Publication date:
 • Deadline: Thu, 5 Mar 2020 17:00:00 (Brussels local time)
 • Budget:
 • Modification date: Fri, 19 Jan 2018

Latest information: there are Frequently Asked Questions for topic SPACE-201-TEC-2018

Call for proposals for projects on protection of public spaces and addressing CBRN-E (chemical, biological, radiological, nuclear and explosives) threat

 • Identifier: ISFP-2017-AG-PROTECT
 • Specific programme:
 • Theme(s):
 • Type:
 • Publication date:
 • Deadline: Thu, 1 Feb 2018 17:00:00 (Brussels local time)
 • Budget:
 • Modification date: Fri, 19 Jan 2018

Latest information: Questions and Answers have been published. You can find them under the Topic concistions and documents of the Topic : ISFP-2017-AG-PROTECT-Protection.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia