európska aplikovaný výskum | experimentálny vývoj | inovácie individuálny | kooperatívny

Horizon Prize – Materiály pre čistý vzduch

Kód výzvy: H2020-CleanAir-2015-1

Plánovaný dátum spustenia výzvy: 26-01-2017
Dátum konečnej uzávierky: 23-01-2018 17:00:00 (Brussels local time)

Celkový rozpočet výzvy: €3,000,000
Hlavný pilier: Vedúce postavenie priemyslu
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Všeobecné informácie:
Priemerná dĺžka života sa v Európskej únii kvôli vystaveniu pevným prachovým časticiam vznikajúcim ľudskou činnosťou pravdepodobne skráti o 8,6 mesiaca. Vdychovanie týchto častíc môže mať tiež nepriaznivé účinky na dýchací, kardiovaskulárny, imunitný a nervový systém. Okrem toho môžu mať tiež negatívne účinky na klimatické zmeny a ekosystémy. 

Cena Horizontu 2020 za materiály pre čistý vzduch predstavuje finančné ocenenie v hodnote 3 000 000 eur. Odmenený ňou bude jedinec alebo tím, ktorý vyvinie najlepšie inovatívne materiálne riešenie, ktoré zredukuje koncentráciu daných častíc v urbanistických oblastiach.

Pre viac informácií o ocenení navštívte oficiálnu stránku výzvy.

Výzvy programu horizont 2020 zo stránok Európskej Komisie

Energy Efficiency Call 2016-2017

 • Identifier: H2020-EE-2016-2017
 • Specific programme:
 • Theme(s):
 • Type:
 • Publication date:
 • Deadline: Thu, 15 Sep 2016 17:00:00 (Brussels local time)
 • Budget:
 • Modification date: Mon, 23 Oct 2017

Latest information: An overview of the results (flash call info) is now available.
Please click on any closed topic (with a deadline on 7 June 2017) below and you can find the flash note in the section 'Additional Documents'.

2016-2017 Mobility for Growth

 • Identifier: H2020-MG-2016-2017
 • Specific programme:
 • Theme(s):
 • Type:
 • Publication date:
 • Deadline: Thu, 26 Jan 2017 17:00:00 (Brussels local time)
 • Budget:
 • Modification date: Mon, 23 Oct 2017

Latest information:

Horizon 2020 dedicated SME Instrument 2016-2017

 • Identifier: H2020-SMEInst-2016-2017
 • Specific programme:
 • Theme(s):
 • Type:
 • Publication date:
 • Deadline: Wed, 24 Feb 2016 17:00:00 (Brussels local time)
 • Budget:
 • Modification date: Fri, 20 Oct 2017

Latest information: A total number of 2123 proposals were submitted in response to the SME-2 (Phase 2) October 18th 2017 cut-off (H2020-SMEINST-2-2017_18-10-2017). The number of proposals for each topic is shown below:  

SMEInst-01-2016-2017 480
SMEInst-02-2016-2017 189
SMEInst-03-2016-2017 68
SMEInst-04-2016-2017 37
SMEInst-05-2016-2017 204
SMEInst-06-2016-2017 142
SMEInst-07-2016-2017 165
SMEInst-08-2016-2017 42
SMEInst-09-2016-2017 204
SMEInst-10-2016-2017 219
SMEInst-11-2016-2017 173
SMEInst-12-2016-2017 99
SMEInst-13-2016-2017 101
Grand Total 2123
 

     

SUPPORTING INITIATIVES IN THE FIELD OF DRUGS POLICY

 • Identifier: JUST-2017-AG-DRUG
 • Specific programme:
 • Theme(s):
 • Type:
 • Publication date:
 • Deadline: Wed, 25 Oct 2017 17:00:00 (Brussels local time)
 • Budget:
 • Modification date: Fri, 20 Oct 2017

Latest information: Questions and Answers were published on 19/10/2017. You can find them under the Topic conditions and documents.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia