európska aplikovaný výskum | experimentálny vývoj | inovácie individuálny | kooperatívny

Horizon Prize – Materiály pre čistý vzduch

Kód výzvy: H2020-CleanAir-2015-1

Plánovaný dátum spustenia výzvy: 26-01-2017
Dátum konečnej uzávierky: 23-01-2018 17:00:00 (Brussels local time)

Celkový rozpočet výzvy: €3,000,000
Hlavný pilier: Vedúce postavenie priemyslu
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Všeobecné informácie:
Priemerná dĺžka života sa v Európskej únii kvôli vystaveniu pevným prachovým časticiam vznikajúcim ľudskou činnosťou pravdepodobne skráti o 8,6 mesiaca. Vdychovanie týchto častíc môže mať tiež nepriaznivé účinky na dýchací, kardiovaskulárny, imunitný a nervový systém. Okrem toho môžu mať tiež negatívne účinky na klimatické zmeny a ekosystémy. 

Cena Horizontu 2020 za materiály pre čistý vzduch predstavuje finančné ocenenie v hodnote 3 000 000 eur. Odmenený ňou bude jedinec alebo tím, ktorý vyvinie najlepšie inovatívne materiálne riešenie, ktoré zredukuje koncentráciu daných častíc v urbanistických oblastiach.

Pre viac informácií o ocenení navštívte oficiálnu stránku výzvy.

Výzvy programu horizont 2020 zo stránok Európskej Komisie

Space 2018-2020

 • Identifier: H2020-SPACE-2018-2020
 • Specific programme:
 • Theme(s):
 • Type:
 • Publication date:
 • Deadline: Thu, 5 Mar 2020 17:00:00 (Brussels local time)
 • Budget:
 • Modification date: Tue, 18 Dec 2018

Latest information: there are Frequently Asked Questions available for this topic.

2018 Blue Economy call 1217

 • Identifier: EMFF-BlueEconomy-2018
 • Specific programme:
 • Theme(s):
 • Type:
 • Publication date:
 • Deadline: Thu, 31 Jan 2019 17:00:00 (Brussels local time)
 • Budget:
 • Modification date: Tue, 18 Dec 2018

Latest information: There is a change as regards the uploading requirements of the Detailed budget table (annex 1 to the Proposal Template (Part B)): now it only needs to be uploaded in PDF (and not anymore in Excel). Please see below further instructions and some clarifications on the Detailed budget table.

Further instructions and support for completing and uploading the Detailed budget table (annex 1 to the Proposal Template (Part B)):

·         Sheets 3 and 4 have to be completed by each beneficiary/linked third party in separate excel documents. Please note that in sheet 3 "Detailed budget table", section C "Costs of financial supportto third parties" is NOT to be completed as financial support to third parties is not allowed in this call.

·         The Coordinator should fill in sheet 5 manually after having all the information by the other Beneficiaries.

·         Sheets 3 and 4 per beneficiary have to converted to PDF; For the coordinator, sheets 3, 4 and 5 have to be converted to PDF; Save the workbooks/tabs you want by choosing the "Options" whensaving as PDF.

·         Once each Excel is saved as a PDF, then combine into a single PDF document for upload. There are many online tools and free applications that you can use for this, including Adobe Acrobat and the Preview app on Apple Macs

·         The Detailed budget table (annex 1) ONLY needs to be uploaded in PDF (and NOT anymore in Excel as required before). The guide for applicants document has been updated accordingly (p. 11)

Support to policy and international cooperation

 • Identifier: H2020-INFRASUPP-2018-2020
 • Specific programme:
 • Theme(s):
 • Type:
 • Publication date:
 • Deadline: Wed, 20 Mar 2019 17:00:00 (Brussels local time)
 • Budget:
 • Modification date: Mon, 17 Dec 2018

Latest information: Proposed list of Russian Research Infrastructures participating in item (ii) of the call, i.e. opening access to European researchers. This list is indicative and does not preclude other Research Infrastructures from participating in the activity.

Support to policy and international cooperation

 • Identifier: H2020-INFRASUPP-2018-2020
 • Specific programme:
 • Theme(s):
 • Type:
 • Publication date:
 • Deadline: Wed, 20 Mar 2019 17:00:00 (Brussels local time)
 • Budget:
 • Modification date: Mon, 17 Dec 2018

Latest information: Proposed list of Russian Research Infrastructures participating in item (ii) of the call, i.e. opening access to European researchers. This list is indicative and does not preclude other Research Infrastructures from participating in the activity

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia