Počítačovú kriminalitu by sme nemali podceňovať

Frédérique Hazéová

Počítače nie sú len komunikačným, pracovným či oddychovým prostriedkom. V hĺbkach internetu sa ukrýva množstvo nástrah, ktoré užívateľov ohrozujú. V rámci boja proti počítačovej kriminalite zrealizovala Európska komisia prieskum Eurobarometer, ktorý zmapoval kybernetickú bezpečnosť v jednotlivých krajinách Európskej únie.

Počítačovú kriminalitu by sme nemali podceňovať

Ilustračná fotografia, zdroj: freepik.com/photosteve101

S počítačovou kriminalitou sa môže stretnúť každý používateľ internetu. Zahŕňa nielen odcudzenie osobných alebo prístupových údajov, či útoky počítačových vírusov, ale aj detskú pornografiu, online podvody, extrémistické materiály a iné.

"Digitálne technológie a internet sú dôležitým pilierom európskej ekonomiky. Počet kybernetických útokov však v Európe rastie každým dňom,“ uviedol Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Prieskum Európskej komisie sa zameral najmä na zistenie názorov európskej verejnosti na kybernetickú bezpečnosť. Z výsledkov vyplynulo, že miera využívania internetu, ale aj povedomie o počítačovej kriminalite sa v jednotlivých členských štátoch výrazne líšia. Zatiaľ čo v Švédsku napríklad využíva internet až 96% obyvateľov, na Slovensku je to 69% a v Rumunsku len 54%.

Do prieskumu sa zapojilo 27 868 respondentov z dvadsiatich ôsmich krajín Európskej únie, z toho 1 038 Slovákov. Na našom území uskutočnila terénny zber dát agentúra TNS Slovakia. Kompletné výsledky prieskumu a záverečné správy nájdete na oficiálnych stránkach Európskej komisie.

Ilustračná fotografia: Steve Mueller

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia