rozhovor Voda na Marse sa zložením hodí aj na raketové palivo

Frédérique Hazéová

Prítomnosť tečúcej vody na Marse nadchla odborníkov aj laický svet. O tom, prečo je to dôležité a ako je možné, že vedci tečúcu vodu neobjavili skôr, sme sa rozprávali s Jozefom Kozárom, vedcom a šéfredaktorom časopisu SCIENCE MARS Journal.

Voda na Marse sa zložením hodí aj na raketové palivo

Sto metrov dlhé ryhy v týchto úbočiach na Marse pravdepodobne vyhĺbila tečúca voda. Zdroj foto: NASA/JPL/University of Arizona

kozar jozef

Jozef Kozár sa špecializuje na kozmické sondy a na iné systémy pre technologický výskum planét, predovšetkým Marsu. V súčasnosti pracuje na teoretickom koncepte satelitného navigačného systému pre Mars a na výskume súvisiacich prírodných podmienok planéty Mars.

Prečo vedci vodu na Marse odhalili až teraz?
O existencii vody na Marse vieme už dávnejšie. Doteraz sme však vedeli len to, že voda je vo forme ľadu viazaná v hornine , ako aj to, že s vysokou pravdepodobnosťou nejde o vodu v takom zmysle, ako ju poznáme na Zemi.

Kde na Marse vedci zatiaľ túto vodu odhalili?
Veľa vody je napríklad viazanej v oblasti severného a južného pólu Marsu. Vyskytuje sa tam vo forme ľadu, a to až do hĺbky jedného metra. Všetky tieto informácie o existencii vody pod povrchom boli tiež potvrdené radarovými meraniami z orbitálnych sond (napríklad Mars Odyssey).

Na základe atmosférických podmienok sme však doteraz usudzovali, že voda v kvapalnom skupenstve nemôže na povrchu Marsu existovať. Nový objav však mení situáciu.

Doteraz sme hovorili len o vode viazanej vo forme ľadu. Čo spôsobilo jej skvapalnenie?
Atmosférické podmienky sa menia spolu s ročnými obdobiami, ktoré sú na Marse podobné ako na Zemi. Práve zmena ročných období umožňuje na niektorých miestach výskyt kvapaliny, ktorá je síce vodou, avšak je pomerne vysoko nasýtená minerálmi.

Medzi tieto minerály patria napríklad chloristan horečnatý, chlorečnan horečnatý a chloristan sodný. Ich prítomnosť bola dokázaná spektrometrickými meraniami, pričom samotnú tekutinu, v ktorej sa nachádzajú, objavili vedci viacnásobným snímaním tých istých oblastí počas určitého obdobia.

Analýza všetkých dát dokázala, že ide o tekutú vodu, ktorá vďaka svojmu chemickému zloženiu môže v daných podmienkach existovať. Jednoducho povedané, voda s takýmto zložením nezamrzne a dokáže „tiecť“.

Táto voda sa však na povrchu Marsu nenachádza po celý rok. ktorých obdobiach ju tam môžeme nájsť?
Táto voda sa vyskytuje vo forme stekajúcich prúdov z vyvýšených oblastí, a to vždy v období, keď je na povrchu Marsu pomerne teplo. V čase, keď už bol výskyt tejto vody detekovateľný, teplota na povrchu vždy presahovala -23 °C. Vo vyššie uvedenom chemickom zložení pritom dokáže voda existovať v kvapalnom skupenstve až do teploty -70 °C.

Aké sú za bežných okolností priemerné teploty na Marse?
Teplo je na Marse iba v letnom období, kedy môže teplota na povrchu dosiahnuť až 20 °C. Teplotný rekord, ktorý bol doteraz na povrchu Marsu nameraný, je 36 °C. Mars je však studený svet, keďže priemerná teplota na jeho povrchu sa pohybuje okolo nuly. V noci navyše teplota na povrchu prudko klesá a môže klesnúť až na -70 °C.

V čom sa voda objavená na Marse odlišuje od tej našej?
Ako som už spomenul, táto voda je vysoko nasýtená chemickými látkami a minerálmi. Určite sa nedá piť a nie je použiteľná ako „bežná voda“. Existujú však rôzne teórie, ako by sa dala využiť. Či už jej chemickou úpravou na „normálnu” vodu, alebo na ďalšie spracovanie. Táto voda totiž obsahuje látky, ktoré sa používajú dokonca aj ako zložka raketového paliva.

Čo to znamená pre vedecký výskum? Aké závery alebo predpoklady do budúcnosti sa zatiaľ dajú z objavu vyvodiť?
Objav tekutej vody na Marse bol v podstate posledným krokom pred objavením života na Marse. Vieme, že život, ako ho poznáme my, nemôže bez tekutej vody existovať, respektíve sa nemôže vyvinúť. Existujú samozrejme hypotézy, podľa ktorých dokážu niektoré mikroorganizmy existovať aj vo vodnom ľade. Vieme dokonca o mikrobiálnom živote, ktorý dokáže fungovať v toxických podmienkach pri vulkanickej činnosti.

Objav tekutej vody na planéte, ktorá je Zemi najpodobnejšou, a ktorá sa dokonca nachádza v takzvanej obývateľnej zóne Slnečnej sústavy, je teda nesmierne dôležitý. Sme len krôčik od objavenia mimozemského života, pretože sme predpokladali, že podmienky pre život na Marse v minulosti boli, ale už vieme aj to, že tam sú aj teraz. Aj keď trochu príliš „drsné”, ale predsa len sú.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia