Tipy na vedecké stánky - Noc výskumníkov 2013

— Zuzana Vitková

Už zajtra sa môžete stať na jeden deň vedcom v rámci festivalu Noc výskumníkov. Stánkov s vedeckými prezentáciami je dokopy vyše dvesto, a tak si počas jedného dňa môžete vyskúšať prácu chemika, astronóma, jazykovedca a mnoho iných. My vám prinášame tipy na niekoľko prezentácií, ktorých popis nás zaujal a ktoré by ste si podľa nás nemali nechať ujsť.

Tipy na vedecké stánky - Noc výskumníkov 2013

Bratislava stará tržnica

Hviezdou tržnice je humanoidný robot ASIMO, ale rozhodne nie je jedinou atrakciou, ktorá stojí za povšimnutie. V Starej tržnici, kde bude prebiehať hlavné podujatie festivalu, budete môcť za vedecký stánok stánok, ktorého prezentácia sa vám páčila najviac zahlasovať a vybrať najlepšiu vedeckú prezentáciu.

Domáca fabrikácia

Účastníci sa budú môcť dozvedieť informácie o samotnom priebehu 3D tlače konkrétneho modelu 3D tlačiarne a zároveň budú môcť zistiť ako si ju môžu zhotoviť sami doma.

Farebný svet bacilov

Prezentácia bežných aj menej bežných patogénnych organizmov, príznaky ochorení ktoré spôsobujú. Testy rozpoznávnania baktérií, mikroskopické rozpoznávanie baktérií účasníkmi podujatia. Preventívne opatrenia proti ochoreniam.

Máš herca dvojníka?

Počas aktivity „Máš herca dvojníka?“ sa návštevník postaví pred kameru, tá zosníma jeho tvár a obrázok odošle systému, ktorý ho automaticky porovná s databázou hercov/herečiek. Za okamih sa návštevník dozvie, na ktorú celebritu z databázy sa najviac podobá a vyhodnotí tiež percentuálnu zhodu ich podobnosti. Na zistenie podobnosti je použitá technológia  Face recognition, pomocou ktorej dochádza k porovnaniu biometrických údajov tváre s databázou osôb a následnému vyhodnoteniu percenta zhody.

Rubikova Kocka

Zasúťažte si s robotom v skladaní Rubikovej Kocky. Pneumatický robot dokáže poskladať ľubovoľnú zo 4 quantilionov možných kombinácii v čase kratšom ako 60 sekúnd. Pomiešajte kocku a presvedčte sa na vlastné oči. Za koľko si trúfate vy?

Vozidlo pre Shell Eco-marathon

Stánok predstaví verejnosti vozidlo šetriace životné prostredie, vyvinuté pre medzinárodnú súťaž Shell Eco-marathon, ktorej sa v máji tohto roku úspešne zúčastnilo. Do vystaveného vozidla si budú môcť sadnúť zvedaví nadšenci a pilotka predvedie jazdu. Členovia tímu vysvetlia princíp fungovania vozidla, dôvod aplikácie použitých komponentov a odpovedia na otázky zo strany verejnosti.

Zdravie je v pohybe

Stánok zameraný na problematiku monitorovania zdravia pomocou moderných prístrojov, skúmaných a vyvíjaných v oblasti biomedicínskeho inžinierstva v rámci Slovenska. Uvidíte nové diagnostické zariadenie - dynamometrickú platňu v spojení s bezdrôtovými sondami. Dynamometrická platňa meria silové vlastnosti (maximálna rýchlosť pohybu, maximálny výskok či výkon, maximálna sila vyvinutá na platňu, silový gradient, výška výskoku) a rovnováhové vlastnosti človeka (priemerná rýchlosť pohybu ťažiska, celková dráha pohybu ťažiska, vychýlenie ťažiska od stredu). Spolu so systémom bezdrôtových sond dokáže snímať, preniesť a následne vyhodnotiť elektrické biosignály svalov i srdca na diaľku počas testovania zdravotného stavu či výkonnosti jednotlivcov.

Kompletný zoznam stánkov v Starej tržnici nájdete tu

Hlasovať za najlepší stánok môžete tu.

 

Avion Shopping park

Ako funguje telekomunikačný operátor?

Chcete vidieť malú mobilnú sieť, zapojiť do nej rôzne zariadenia a telefonovať z nich na vlastný mobil? V tomto stánku máte jedinečnú možnosť stať sa na moment telekomunikačným operátorom.

Zmeraj si akupunktúrny bod

Interaktívna prezentácia a meranie. Účastníci budú priamo zapojení do experimentu – ovládania meracieho zariadenia aj merania, na vlastnej koži – doslovne aj obrazne, si budú môcť odmerať tvar niektorého z vlastných akupunktúrnych bodov. Výstupom merania bude trojrozmerná farebná mapa časti kože, na ktorej bola priložená meracia sonda, na ktorej je tiež možné vidieť polohu a tvar aktívneho – akupunktúrneho bodu.

Zdravie na tanieri

Predstavené budú zaujímavé plodiny ako špaldová pšenica, farebné pšenice, ovos a mrlík čílsky - quinoa. Interaktívnosť prezentácie CVRV Piešťany bude spočívať v ochutnávkach (keksy, chlieb klasický a extrudovaný, pagáče, ovsené výrobky, káva, čaje a podobne), praktických ukážkach rastlín a ich častí (prinesieme zelené rastliny i ich usušené časti) a pozorovaní pod lupou a mikroskopom.

Srdcia na spôsob chemika

Chemik privedie k životu aj kovové srdce a donúti ho aj krvácať. Mladí slovenskí vedci predvedú efektné pokusy s "chemickými srdciami", keďže popularizácia vedy je ich srdcovou záležitosťou.

Klonovanie vo virológii

Prezentácia princípov a postupov metód molekulárnej biológie, ktoré sú využívané na klonovanie vírusových génov, proteínov, či vírusov s cielenými zmenami genetickej informácie. Prezentovaný bude aj rekombinantný virus chrípky a myšací herpetický vírus, v ktorých je vložený gén zo svetielkujúcej morskej medúzy. Keďže oba tieto vírusy svetielkujú, umožnuje to sledovať infekciu v bunke. Verejnosť sa oboznámi aj s výsledkami laboratória, ktoré prevzalo WHO, teda Svetová zdravotnícka organizácia na detekciu chrípky.

Kompletný zoznam stánkov v Avione nájdete tu

 

Košice

Objavujeme svoju minulosť

K dispozícii budú ukážky znázorňujúce to, ako sa kedysi vyrábala múka, odlievalo, vytvárali šperky, zdobilo telo a keramika. Návštevníci tiež zistia, čo ukrýva zem.

Levitujúci supravodivý vláčik

Stánok bude demonštrovať Meissnerov jav s použitím vysokoteplotného supravodiča a odprezentuje levitujúci supravodivý vláčik s cieľom ukázať praktické využitie teoretických a experimentálnych poznatkov fyziky nízkych teplôt v bežnom živote.

Roboty na vzdelávanie, záchranu aj zábavu

Cieľom stanoviska je spoznávať prírodné katastrofy a ich riešenia pomocou robotov. Žiaci pripravia autonómne a polomechanické roboty, ktoré budú v úlohe záchranárov, tankerov, plavidiel v čase rôznych prírodných katastrof. Prítomní budú môcť sledovať rôzne ukážky záchranných akcií v čase katastrofy (zemetrasenie, sopečná činnosť, oheň, záplavy,... ), kde zasahovali roboty namiesto ľud

Psychológia hrou

Aktivity stánku budú určené pre deti školského veku, ale aj dospelých,  a ich cieľom bude hravou formou priblížiť niektoré psychologické nástroje a zaujímavosti z kognitívnej psychológie. Tieto aktivity obsahujú rôzne manipulačné techniky, hlavolamy, očné klamy, gestalt tvary atď.

Vznášajúci sa robot

Robot "Quatrocraft" je mobilný robot na princípe vznášadla. Je vybavený štyrmi dúchadlami, pomocou ktorých sa pohybuje mierne nad zemou požadovaným smerom. Robot je taktiež vybavený senzormi, vďaka ktorým dokáže detekovať prekážky nachádzajúce sa pred ním a tak prispôsobiť svoj pohyb neznámemu prostrediu. Robot sa ovláda pomocou diaľkového vysielača, čo si budú môcť účastníci podujatia sami vyskúšať.

Kompletný zoznam stánkov v Košickom nákupnom centre Optima nájdete tu

 

Banská Bystrica

Časopriestor v preklade a tlmočení

Interaktívna prezentácia tlmočníckej techniky FHV UMB v BB (k dispozícii bude profesionálna tlmočnícka kabína) a príprava filmových titulkov

Odkrývanie života v kameni

Odkrývanie života v kameni – praktická ukážka paleontologických postupov pri výskume usadených hornín. Pri stánku bude umiestnená vibračná ihla na odkrývanie a sito na plavenie skamenených živočíchov. Získané skameneliny si účastníci budú môcť prezrieť v mikroskope a odniesť domov na pamiatku.

Otestuj zmysly robota

Stánok bude prezentovať interaktívnu aktivitu s Lego robotom zameranú na rozpoznávacie schopnosti robota. Na názorných ukážkach si deti môžu overiť funkčnosť zmyslov robota prostredníctvom  jednoduchého senzorického systému. Deti si hravou formou overia funkčnosť a použiteľnosť jednotlivých senzorov reprezentujúce ľudské zmysly.    

Pozorovanie astronomickým ďalekohľadom

Pozorovanie slnečných škvŕn a planét Merkúr, Saturn a Venuša na dennej oblohe

Hľadanie ložísk

Praktická ukážka ryžovania zlata a iných ťažkých minerálov z piesku ako najstaršej a dodnes najefektívnejšej metódy vyhľadávania ložísk nerastných surovín. Aktívni účastníci ryžovania si na pamiatku odnesú vyryžované zrniečka zlata a iných minerálov.

Kompletný zoznam stánkov Europa Shopping centre nájdete tu

 

Žilina

Čo je vidieť termovíznou kamerou

Prezentácia sa bude orientovať na princíp činnosti termovízie, návštevníci uvidia praktické ukážky snímania teplotných polí z výstavných priestorov a ľudí či priame zobrazovanie IR snímkov na monitore prípadne televíznej obrazovke. Prezentované budú aj IR snímky získané meraním napr. na prototypoch vyvíjaných výkonových meničov, motorov, transformátorov a možnosti praktických meraní z oblasti stavebníctva - ukážky merania tepelných mostov na budovách, zlé tesnenie okien atď.

Hravé roboty

Predstavitelia stánku návštevníkom ukážu, že robot môže byť nielen dobrým pomocníkom, ale aj hravým spoločníkom. Hravé roboty ukážu nielen to, ako dokážu plniť svoju úlohu, ale návštevníci si budú môcť aj sami vyskúšať, aká môže byť s nimi zábava. Budú môcť bojovať o víťazstvo so Sumo-robotom, zahrať sa so Žltým robotom a Georgovia budú behať podľa ich predstáv.

Máte v krvi rakovinové bunky?

Viete si predstaviť malý a lacný prístroj, ktorý z kvapky krvi zistí, či vo vašej krvi kolujú cirkulujúce rakovinové bunky? K takémuto prístroju je ešte ďaleko, avšak výskumná skupina cell-in-fluid z Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity vyvíja počítačový model, pomocou ktorého sa takéto prístroje navrhujú a testujú. Fakulta ukáže komplexný model toku krvi a odchytávania rakovinových buniek. Odprezentuje konfigurovateľnú počítačovú 3D simuláciu odchytávania nádorových buniek.

Spoznaj svoj kašeľ

Verejnosti uvidí ukážky kapsaicínového testu, ktorým sa vyšetruje kašľová reaktivita v klinických podmienkach a pacientov budú v tomto prípade predstavovať lekári. Účastníci si budú môcť urobiť vyšetrenie pomocou spirometra Blue Chery (ak sú napríklad fajčiari. ktorí chcú zistiť ako sú na tom ich pľúcne funkcie), alebo si budú môcť vyšetriť hladinu zápalu v dýchacích cestách prístrojom na detekciu oxidu dusnatého (NIOX mino). Dostanú možnosť pracovať s 3D modelom mozgového kmeňa vytvorenom v prostredí MATLAB – (uvidia, kde sa nachádzajú nervové bunky, ktoré spôsobujú, že kašleme), či s programom Sonic Visualiser, ktorého cieľom je demonštrovať kooperáciu lekárov a biomedicínskych inžinierov vo výskume v respirológii. Odprezentovaný bude prístroj, ktorý slúži na 24 hodinové nahrávanie kašľa.

Televízne live štúdio

Predstavitelia tohto stránku predvedú televízne live virtuálne štúdio. Návštevníci budú môcť sledovať praktickú ukážku kľúčovania zelenej farby v televíznych štúdiách a tiež si môžu odskúšať rolu moderátora Televíznych novín.

Kompletný zoznam stánkov žilinskom Auparku nájdete tu

 

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia