Ekonomická hodnota kultúry a umenia narastá, chýbajú však dáta

Zora Jaurová

Kultúra a umenie sú často chápané ako „požierače verejných zdrojov“. Kto sa však lepšie pozrie na ekonomické údaje, zistí, že veci sú trochu inak.

Ekonomická hodnota kultúry a umenia narastá, chýbajú však dáta

Ilustračná fotografia, autori: Silvia Klippert (maľba) / John Klippert (fotografia)

Autorka článku pôsobí ako producentka, expertka na kultúrnu politiku a kreatívny priemysel. Dlhodobo spolupracuje so slovenskou spoločnosťou Neulogy, a.s. na projektoch podpory kreatívneho priemyslu na Slovensku.

Ako konzultantka sa podieľala na viacerých projektoch Európskych hlavných miest kultúry a medzinárodných umeleckých projektoch. Je prezidentkou slovenského Fóra kreatívneho priemyslu a členkou európskeho top-expertného panelu European Creative Industries Alliance (www.eciaplatform.eu).

Úrad ekonomických analýz USA (BEA) v spolupráci s Národnou nadáciou pre umenie (NEA) vydali v decembri 2013 správu o vplyve umenia a kultúry na americkú ekonomiku. Táto správa vychádza z údajov, zozbieraných v rámci takzvaného Satelitného účtu pre kultúru a umenie (ACPSA). Satelitný účet je súbor ekonomických dát a štatistických údajov zostavený tak, aby umožnil hĺbkovú analýzu podielu  umenia a kultúry na celkovom hrubom domácom produkte Spojených štátov amerických.
Podľa tejto správy tvoril v roku 2011 podiel umenia a kultúry 3,2% celkového HDP (504 miliárd USD). Pre porovnanie, podiel turizmu na HDP Spojených štátov je približne 2,8%

Kultúra, umenie a štatistika?

„Hodnota a význam umenia a kultúry v spoločnosti je známa celé tisícročia. Na základe tohto nového prístupu dokážeme dnes konečne kvantifikovať dopad umenia a kultúry na HDP. Je to súčasťou našej novej stratégie Open for Business Agenda, prostredníctvom ktorej sa snažíme o väčšiu transparentnosť a generovanie spoľahlivých dát, ktoré umožnia lepšie rozhodovanie a tým aj rozvoj ekonomiky,“ povedala Penny Pritzker, ministerka pre obchod USA.
„Kultúra a umenie sú dôležitou súčasťou americkej ekonomiky. A to nielen vďaka ideám a kreativite, ktorými prispievajú k inovačnej ekonomike, ale aj svojím príspevkom k zamestnanosti a HDP. Satelitný účet je výnimočným zdrojom pre detailné a spoľahlivé údaje o ekonomickej hodnote umenia a kultúry,“ vyjadrila sa viceprezidentka NEA, Joan Shigekawa.
Správa sa venuje podrobnejšej analýze ekonomických ukazovateľov v sektore umenia a kultúry, prináša podrobnejší pohľad na štruktúru kultúrnych a kreatívnych odvetví a ich podiel na HDP, identifikuje ekonomicky významné komodity a presnejšie definuje štruktúru a vývoj zamestnanosti v sektore.

Satelitné účty pre kultúru

Satelitný účet pre kultúru je ďalším špecifickým štatistickým súborom dát, ktoré sa vláda Spojených štátov rozhodla sledovať pre lepšie plánovanie ekonomického rozvoja (podobné satelitné účty existujú v USA napr. pre turizmus, vedu a výskum, dopravu, zdravotnú starostlivosť apod.). Výhodou satelitných účtov je, že na základe precízneho zostavenia sledovaných dát umožňujú získať lepší obraz o špecifickom sektore, ako môžu poskytnúť štandardne sledované makroekonomické ukazovatele.
Podobný satelitný účet existuje už od roku 2009 aj v Českej republike. Na Slovensku sleduje Štatistický úrad špecifické údaje o turizme v Satelitnom účte cestovného ruchu. Vytvorenie satelitného účtu pre kultúru a kreatívny priemysel odporúča aj štúdia o stave a potenciáli kreatívneho priemyslu na Slovensku, ktorú si dalo v roku 2013 vypracovať Ministerstvo kultúry SR.
Precízne ekonomické dáta môžu priniesť vecný tón a merateľné výsledky aj do oblastí politík v oblasti kultúry, umenia a kreatívnych činností.

Viac údajov o americkom ACPSA nájdete tu

Český satelitný účet kultúry nájdete tu

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia