Vlajkové lode európskeho výskumu zakotvili aj na Slovensku

— Zuzana Vitková

Výskum ľudského mozgu a relatívne nového materiálu, grafénu. To sú dva projekty, ktoré majú byť na najbližších desať rokov lídrami európskeho výskumu vďaka programu Európskej komisie FET Flagship. Riaditelia projektov aj samotného programu prišli do Bratislavy, aby slovenským vedcom predstavili projekty a možnosti pripojenia sa k nim.

Vlajkové lode európskeho výskumu zakotvili aj na Slovensku

Predstavitelia FET Flagship programu na návšteve vo výskumnom centre Danubia Nanotech

Kto povedie európsky výskum?

V rámci programu FET (skratka pre budúce a vznikajúce technológie)  Flagships (vlajkové lode)  boli v januári tohto roku vybrané dva vedecké projekty, ktoré budú v súlade s názvom viesť európsky výskum. „Názov programu je metaforický. Ide o vedúce výskumné iniciatívy, v rámci ktorých bude Európa spolupracovať a spoločne čeliť veľkým vedeckým výzvam,“ povedal o Flagshipoch riaditeľ programu Wolfgang Boch.
Na Slovensko prišiel  v rámci podujatia Informačný deň k FET Flagship projektom aj s riaditeľmi jednotlivých projektov. Jari Kinaret predstavil projekt Grafén, ktorého cieľom je výskum unikátneho materiálu a jeho posunutie bližšie k priemyslu.  Projekt ľudského mozgu, v rámci ktorého sa plánuje výroba funkčnej makety mozgu, reprezentoval jeden z jeho dvoch riaditeľov, Karlheinz Meier. Rozhovory s oboma vedcami si budete môcť prečítať na našej stránke.

Nový, svieži prístup

Hostia v aule Slovenskej technickej univerzity predstavili myšlienky programu, ako aj možnosti  participovania na projektoch.  Na každý z projektov je v rámci nasledujúcich desiatich rokov vyhradená  približne 1 miliarda eur.
„Flagshipy chcú urobiť Európu konkurencieschopnejšou. Vedci Európskej únie budú spolupracovať oveľa užšie, než bolo v projektoch možné doteraz. Budú si môcť vymieňať informácie, čo posilní efektívnosť ich práce. Takisto chceme vedu zblížiť oveľa viac  s priemyslom,“ hovorí Wolfgang Boch, .  
Počas trvania programu sa budú jednotlivé projekty rozširovať o ďalšie výskumné skupiny prostredníctvom otvorených výziev. Prvá výzva by mala byť vyhlásená už v novembri tohto roku.  

Slovenskí vedci vo Flagshipoch?

Jedným z cieľov podujatia Informačný deň k FET Flagship projektom, ktoré organizovala Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity spolu so Slovenskou technickou univerzitou, bolo motivovať slovenských vedcov k zapojeniu sa  do týchto dvoch projektov.
Predstavitelia programu navštívili aj slovenské vedecké tímy zaoberajúce sa podobným výskumom, ako je zámerom oboch Flagshipov. V rámci neverejnej časti informačného dňa si boli prezrieť súkromné výskumné centrum Danubia Nanotech, ktoré sa zaoberá výskumom uhlíkových nanorúriek a navštívili aj Neuroimunologický ústav SAV.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia