rozhovor V USA môžeme hovoriť o tisíckach slovenských profesionálov

— Zuzana Vitková

V USA žije veľké množstvo profesionálnych vedcov a iných odborníkov pôvodom zo Slovenska. Slovenské veľvyslanectvo vo Washingtone sa preto rozhodlo vytvoriť pre nich priestor, v ktorom si môžu vymieňať informácie a nadväzovať partnerstvá s inštitúciami a profesionálmi žijúcimi na Slovensku. O virtuálnom inkubátore Vision a jeho zámeroch sme sa rozprávali so slovenským veľvyslancom v USA Petrom Kmecom.

V USA môžeme hovoriť o tisíckach slovenských profesionálov

Peter Kmec s americkým prezidentom Barackom Obamom, zdroj fotografie: archív Petra Kmeca

Týmto rozhovorom štartujeme náš nový seriál „Slovenskí profesionáli v USA“.  V rámci neho si na scienci budete môcť už čoskoro prečítať rozhovory so špičkovými slovenskými vedcami pôsobiacimi v Spojených štátoch. Dozviete sa, ako sa robí veda v USA, aké sú možnosti spolupráce so Slovenskom, či  v ktorých vedeckých odvetviach majú Slováci najsilnejšie zastúpenie. Seriál rozhovorov vznikol v rámci spolupráce so Slovenským veľvyslanectvom vo Washingtone.   

Pred rokom ste založili na sociálnej sieti LinkedIn virtuálny inkubátor Vision určený pre slovenských profesionálov v zahraničí. Odkiaľ vyšla takáto iniciatíva?

Cieľom inkubátora bolo začať mapovať kapacity slovenských zahraničných odborníkov v Spojených štátoch amerických.  Keďže  slovenská ambasáda nedisponuje možnosťami, ktoré by nám dovolili cestovať po všetkých kútoch Spojených štátov, snažili sme sa vytvoriť fungujúcu schému na oslovovanie slovenských expertov cez virtuálnu sieť.

Aký účel má táto sieť spĺňať?

Určitým spôsobom sa snažíme prepájať slovenské know how v USA s odbornými kapacitami a inštitúciami u nás doma. Takisto sa snažíme vytvárať nové projekty a nové siete, aby medzi nimi nastala aj osobná komunikácia.

Koľko Slovákov profesionálne pôsobiacich v zahraničí sa zatiaľ do tejto iniciatívy zapojilo?

Približne za rok sme získali vyše  sto kontaktov a tento systém sa ďalej rozvíja. 

Prečo ste sa pri výbere priestoru pre inkubátor rozhodli práve pre LinkedIn?

Myslím, že je to najvhodnejší spôsob komunikácie s profesionálnou komunitou cez sociálnu sieť. Ponúka veľmi dobrý prehľad o zdatnostiach a profesijnom raste ľudí, keďže každý užívateľ LinkedIn sa snaží pravidelne aktualizovať svoj životopis. 

Pri vstupe do Vision na LinkedIn je potrebné požiadať o schválenie administrátorom skupiny. Musí nový člen spĺňať na vstup do tejto profesionálnej skupiny nejaké kritériá?

Na vstup do skupiny nevyžadujeme nijaké striktné pravidlá.  Je to kontrolovaná skupina hlavne kvôli tomu , aby sme odbúrali rôzne komerčné a lobistické aktivity, keďže je to čisto profesionálna sieť. Doteraz bola každá požiadavka, ktorá prišla zo strany slovenských profesionálov, akceptovaná.

Ako na túto iniciatívu reagujú experti v USA a na Slovensku?

Ide o pilotný projekt, takže ho stále skúšame modelovať tak, aby bol čo najefektívnejší.  Myslím, že prvý rok dokazuje potenciál tejto profesionálnej siete a iniciatívu ďalej ho rozširovať. Pozitívne ho hodnotili  Slováci žijúci v zahraničí aj slovenské inštitúcie.

Stretáva sa táto komunita profesionálov v USA aj mimo virtuálneho priestoru?

V tejto oblasti sme takisto urobili modelový pilotný projekt. Minulý rok sa odohral fyzický networking na slovenskej ambasáde vo Washingtone. Zúčastnilo sa na ňom asi 80 expertov, ktorí žijú v USA. Veľmi pozitívne rezonovali aj vystúpenia hostí zo Slovenska – Ivana Štefunka, managing partnera Neulogy Ventures a Michala Kovácsa z organizácie Leaf. Na stretnutí tak došlo k prvotným kontaktom medzi slovenskými inštitúciami a slovenskými expertmi žijúcimi v USA.

Spätná väzba z obidvoch strán bola veľmi pozitívna a chceli by sme tieto networkingové stretnutia  ďalej rozširovať aj do regiónov USA, v ktorých máme početnejšiu slovenskú komunitu. V tomto roku plánujeme ďalšie stretnutia slovenských profesionálov v Silicon Valley, Chicagu a New Yorku. Dúfam teda, že Washington nebude jediným miestom, kde sa takéto stretnutia budú pravidelne uskutočňovať, ale základňa zostáva stále vo virtuálnom priestore.

Čo od tohto projektu očakávate z dlhodobého hľadiska?

Ide nám hlavne o rozširovanie informácií zo Slovenska a zároveň prísun informácií zo sveta na Slovensko. Mala by to byť taká databáza slovenského know-how , v ktorej budú ľudia o sebe vedieť na každodennej báze.

Ľudí chceme dávať dohromady s vidinou konkrétnych výstupov, či už to bude vo forme jednotlivých projektov v oblasti vedy a výskumu medzi univerzitami, medzi vzdelávacími centrami, rôznymi  vedecko-technickými parkami a podobne.

Naše plány sa takisto týkajú aj komercializácie nápadov, ktoré môžu vzniknúť na Slovensku a s pomocou slovenského know-how v Amerike by sa dostávali na americký trh.  Takisto zaujímavé by v budúcnosti mohlo byť aj vytváranie spoločných startupov medzi Slovákmi žijúcimi v Amerike a slovenskými startupmi na Slovensku. Pre úspech týchto projektov je kľúčové mať silných a angažovaných partnerov na Slovensku. 

Vision má aj svoju biologickú a IT podsekciu. Prečo majú samostatnú skupinu práve tieto dve odvetvia?

Keď monitorujeme našich Slovákov žijúcich v USA a ich profesionálne aktivity, tak sú to dve najväčšie skupiny, ktoré v USA pôsobia. V týchto oblastiach sme videli najväčší potenciál zo slovenskej strany, aj čo sa týka prieniku slovenských startupov do USA.

Plánujete Vision rozšíriť aj na iné oblasti?

Zatiaľ to nie je veľmi štruktúrovaný systém. Momentálne sa skôr sústreďujeme na to, aby sa ľudia prihlasovali do hlavnej skupiny, kde im poskytujeme základné informácie.

Neskôr možno začneme tieto naše aktivity štrukturovať vo vzťahu ku konkrétnym projektom. Na to je naviazaná ďalšia aktivita, ktorú sa snažíme momentálne rozpracovať aj v spolupráci so slovenskými štátnymi inštitúciami.

O akú aktivitu ide?

Je to program na podporu startupov zo Slovenska, ktorým by sme chceli poskytnúť naše  vedomosti z pohľadu siete inkubátorov a akcelerátorov fungujúcim v USA.

Snažíme sa nájsť finančné zdroje na to, aby sme vo forme poukážok poskytovali jednotlivým slovenským startupom možnosť pôsobiť  v inkubátoroch v USA. Išlo by o približne trojmesačné intervaly, počas ktorých by mohli získať skúsenosti, naviazať kontakty  na americkom trhu s výhľadom rozšírenia ich nápadov a podnikateľských zámerov na globálnych trhoch.

Vychádzame pri tom zo skúsenosti prvotného programu Plug and Play, ktorý organizovalo Sario asi pred dvomi alebo tromi rokmi.
Ak sa nám podarí tento program spustiť, došlo by k synergii využívania know-how Slovákov žijúcich v USA s prienikom slovenských startupov na americký trh.

Spomínali ste, že monitorujete slovenských profesionálov v USA. Máte približnú predstavu o ich počte?

To je ťažko povedať, pretože v USA neexistuje konkrétna databáza Slovákov žijúcich v USA.  Máme približné počty, ktoré registrujeme cez držiteľov slovenských pasov alebo prostredníctvom slovenských spolkov. V nich sa však mladší imigranti príliš neangažujú, čiže je veľmi zložité povedať nejaké konkrétne číslo.

Za oblasti, v ktorých sa dá hovoriť o väčšej koncentrácií Slovákov, môžeme považovať  New York, Boston, Californiu či Texas. V týchto prípadoch môžeme hovoriť o tisícoch, v prípade New Yorku by som povedal, že ide až o desiatky tisícov či státisícov Slovákov.  Pri týchto všeobecných číslach je však úroveň profesionálneho zamerania veľmi rôzna, takže sa dá ťažko špecifikovať a generalizovať.

Ako potom viete týchto profesionálov vyhľadať?

Zameriavame sa na tých, ktorí majú záujem spolupracovať . Poskytujeme im tento priestor, do ktorého sa môžu prihlásiť a potom sa s nimi snažíme aktívnejšie pracovať v dlhodobejšom výhľade.

Koľko je odhadom takýchto aktívnych Slovákov? Korešponduje ich počet s počtom členov Vision?

Myslím,  že môžeme hovoriť o tisíckach takýchto profesionálov, ktorých by sme eventuálne mohli v budúcnosti využiť na rôzne naše aktivity, či už je to z pohľadu štátnych inštitúcií, vedecko-výskumných parkov alebo aj súkromnej sféry. Našou úlohou je preto šíriť medzi Slovákmi informácie o tomto sociálnom inkubátore a vyzývame k tomu aj našich aktívnych účastníkov. Chceme, aby čím ďalej tým viac slovenských profesionálov v USA vedelo o tom, čo sa na Slovensku deje a o možnostiach, ktoré majú.

Významný slovenský vedec pôsobiaci v USA Ján Vilček získal od ministra zahraničných vecí  ocenenie Goodwill Envoy – vyslanec dobrej vôle, čo toto ocenenie reprezentuje?

Je to ocenenie, ktoré ministerstvo zahraničných vecí  udeľuje významným osobnostiam spoločenského života žijúcim v zahraničí. Cieľom je povedať im, že aj Slovensko si všíma ich úspechy, má o nich záujem, má záujem o to, aby vracali svoje know how späť na Slovensko, pomáhali ďalším Slovákom, ktorí potrebujú poradiť a takisto, aby šírili dobré meno Slovenska. Je to veľmi dobrý nástroj na to, ako povedať úspešným Slovákom v zahraničí ďakujem a takisto ich vyzvať na ďalšiu spoluprácu do budúcnosti.

Sú jej držiteľmi aj ďalší slovenskí profesionáli pôsobiaci v USA?

Zatiaľ sa uskutočnili dva ročníky odovzdávania týchto ocenení: v rokoch 2010 a 2013. Dosiaľ máme oceneného jedného Slováka žijúceho v USA - profesora Vilčeka. Pevne verím, že v ďalších rokoch k nemu pribudnú ďalší.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia