Veda v UNESCO mala svoj „deň“, vyzvala k udržateľnej budúcnosti

— Zuzana Vitková

Organizáciu UNESCO si väčšinou spájame s ochranou kultúrnych pamiatok, no medzi jej hlavné činnosti patria aj veda a vzdelávanie. Práve v rámci Svetového dňa vedy pre mier a rozvoj UNESCO včera organizácia vydala vedecký report na obdobie 2014 – 2030.

Veda v UNESCO mala svoj „deň“, vyzvala k udržateľnej budúcnosti

Ilustračný obrázok: zdroj: flickr.com/Rufus Gefangenen

Prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc. je predsedom  Slovenskej komisie pre UNESCO. Poslaním komisie, ktorá spadá pod Ministerstvo zahraničných vecí, je podporovať a rozvíjať aktivity programov UNESCO v oblasti výchovy a vzdelávania, kultúry, vedy, informácií, informatiky, komunikácie a životného prostredia. Za týmto účelom tiež majú zapájať do spolupráce na projektoch odborníkov z rôznych organizácií, inštitúcií a príslušných ministerstiev, ako aj širokú verejnosť.

Od roku 2001 si 10. novembra pripomíname Svetový deň vedy pre mier a rozvoj. Vyhlásila ho organizácia UNESCO, ktorá ním chcela zvýšiť povedomie verejnosti o úlohe vedy v mierumilovnej a stabilnej spoločnosti. Okrem tohto cieľa má podporovať aj solidárnu výmenu vedeckých poznatkov medzi krajinami. Tohtoročné pripomenutie vedeckého poslania organizácie sa nesie pod heslom Veda pre udržateľnú budúcnosť.

Výročie a report

Tento rok je pre UNESCO celkovo špecifický, pretože organizácia oslavuje sedemdesiate výročie založenia a zároveň vydáva vedecký report, ktorý od roku 1993 vyšiel šesť krát. Report analyzuje nové trendy v oblasti vedy, technologickej a inovačnej politiky, či verejnej správy.

Vedecká správa s názvom Smerom k 2030 sa rovnako venuje predovšetkým udržateľnej budúcnosti. Podľa tlačovej správy, ktorú organizácia vydala, sa dá jej hlavné posolstvo dá zhrnúť štyrmi slovami: „viac výskumu - lepší vývoj“.

„Veda bude mať zásadný význam pre dosiahnutie mnohých cieľov v Programe pre udržateľný rozvoj 2030, a vďaka tomu môže zaistiť udržateľnú budúcnosť . Práve z tohto dôvodu sme zvolili túto tému v rámci tohtoročného Svetového dňa vedy pre mier a rozvoj ,“ povedala vo videu zverejneným UNESCO jeho generálna riaditeľka Irina Bokova.

Kompletná reč prezidentky UNESCO Iriny Bokovej

UNESCO na Slovensku

Organizácia má zastúpenie aj u nás v rámci Slovenskej komisie pre UNESCO, no veda v jej štruktúre nie je samostatne vyčlenená. Aktivity spojené s vedou sa realizujú cez základné programy UNESCO, ako napríklad Medzivládne programy pre bioetiku, Človek a biosféra, či Sociálne
transformácie.

„Pokiaľ ide o trvalo udržateľný rozvoj, ktorý možno považovať za prierezový, SK UNESCO, organizovala spolu s národnými komisiami Nemecka a Rakúska medzinárodnú konferenciu s názvom Sustainability Science (udržateľná veda), ktorej sa z našej strany zúčastnili odborníci zo Slovenskej akadémie vied a vysokých škôl. Tento rok sa takáto konferencia ako „follow up“ organizovala v Poľsku,“ povedal predseda Slovenskej komisie pre UNESCO Ľudovít Molnár.

Odporučiť e-mailom

Komentáre

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia