Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (Euratom)
Európska komisia Horizont 2020

Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (Euratom)

Program Euratom je rámcový výskumný zameraný na jadrový výskum a odbornú prípravu. Nadväzuje na rovnomenný program, ktorý fungoval pod záštitou 7.RP. Zmluva o Európskom spoločenstve pre jadrovú energiu (EURATOM), ktorá je základom výskumu atómovej energie, bola podpísaná v Ríme v roku 1957.

V rámci priamych aj nepriamych aktivít programu Euratom sa kladie dôraz na zvyšovanie jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrany. Činnosti majú tiež prispievať k bezpečnej a účinnej dekarbonizácii energetickej sústavy. To všetko by malo posilniť výstupy výziev Excelentná veda, Vedúce postavenie priemyslu a Spoločenské výzvy, ako aj zabezpečiť Európe prventstvo v jadrovej bezpečnosti a v nakladaní s rádioaktívnymi odpadmi.

Nepriame aktivity programu sa zameriavajú na nasledujúce dve oblasti:

  • štiepenie jadier a radiačná ochrana,
  • rozvoj magneticky udržovanej jadrovej fúzie ako zdroja energie a más.

V rámci výskumu jadrovej fúzie je v rámci programu vyzdvihovaná potreba dôkladnej reorganizácie, ktorá podporí posun od čisto akademického výskumu k vedeckým aktivitám zameraným na navrhnutie, vybudovanie a prevádzkovanie budúcich zariadení, ako je napríklad ITER (Medzinárodný termonukleárny experimentálny reaktor), ktorého cieľom je z vedeckého aj technického hľadiska dokázať realizovateľnosť získavania energie z jadrovej fúzie, a to prostredníctvom fúzneho reaktora. 

V zhode so zmluvou o Európskom spoločenstve pre jadrovú energiu bola dĺžka existencie programu Euratom vytýčená na päť rokov (2014-2018). 

Program má svoje hlavné priority, ktoré boli zadefinované nasledovne:

  • podporiť bezpečnosť nukleárnych systémov,
  • prispieť k rozvoju bezpečných dlhodobých riešení nakladania s konečným rádioaktívnym odpadom,
  • podporiť rozvoj a udržateľnosť jadrovej expertízy a excelencie v Európskej únii,
  • podporiť radiačnú ochranu a rozvoj medicínskeho využitia radiácie, okrem iného aj bezpečného dodávania a využitia rádioizotopov,
  • pohnúť sa smerom k dokázaniu a predvedeniu uskutočniteľnosti získavania energie z jadrovej fúzie, a to využitím existujúcich aj budúcich fúznych zariadení,
  • vývojom materiálov, technológií a koncepčných návrhov položiť základy pre budúce fúzne elektrárne,
  • podporiť inovácie a priemyselnú konkurencieschopnosť,
  • zabezpečiť dostupnosť a používanie výskumných infaštruktúr celoeurópskeho významu.

foto: © Microsoft - Used with permission from Microsoft.

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta vedy priamo do Vášho e-mailu

* povinné polia